Naršymo kelias

Sutartininkai

Kas yra sutartininkai ir ką jie veikia?

Sutartininkai būna dviejų pakategorių.Pirmajai priklauso sutartininkai, įdarbinami:

 • Komisijos generaliniuose direktoratuose fiziniam darbui ir pagalbinių administracinių paslaugų užduotims atlikti;
 • generaliniams direktoratams priklausančiose Komisijos tarnybose, pavyzdžiui:dviejose Briuselio bei Liuksemburgo infrastruktūros ir logistikos tarnybose bei darbo užmokesčio skyriuje;
 • agentūrose;
 • Komisijos atstovybėse ir delegacijose.

Šio tipo („3a“) sutartininkams yra galimybių dirbti ilgiau:pradinė sutartis sudaroma ne ilgiau kaip penkeriems metams ir atnaujinama ne ilgiau kaip dar penkeriems metams.Ši sutartis gali būti pakeista į neterminuotą darbo sutartį.

Antrajai pakategorei priklauso sutartininkai, kurie gali būti įdarbinti į Komisijos generalinius direktoratus ne fizinio darbo ir pagalbinių administracinių paslaugų, o kitokioms užduotims atlikti („3b“ sutartininkai).Jie įdarbinami:

 • laikinai pakeisti dėl ligos, motinystės atostogų ir t. t. darbe nesantiems pareigūnams;
 • kai labai trūksta darbuotojų esant dideliam darbo krūviui;
 • laikinai padėti specialiose srityse, kuriose trūksta būtinų įgūdžių turinčių pareigūnų.

Šio tipo sutartininkai įdarbinami neilgam – ne ilgiau kaip trejiems metams.Minimali sutarties trukmė – trys mėnesiai.

Kaip tapti sutartininku

Sutartininkų įdarbinimo Komisijoje taisyklės nustatytos 02/03/2011 d. Komisijos sprendimu pdf - 76 KB [76 KB] English (en) français (fr) .

Iš pradžių kandidatai internete užpildo prašymus dėl EPSO svetainėje skelbiamo kvietimo pareikšti susidomėjimą.Šie prašymai saugomi duomenų bazėje.Konkrečių įgūdžių turintys ir tinkamos kvalifikacijos prašymų teikėjai laiko testus, kuriais vertinamas jų gabumas, lingvistiniai gebėjimai, Europos integracijos išmanymas ir profesinė kompetencija.Jei sėkmingai išlaikėte testus ir įdarbinimo tarnyba nusprendė, kad atitinkate konkrečius reikalavimus, atrankos komisija jus pakvies į pokalbį.

Testus išlaikiusių kandidatų į sutartininkus aprašymai bus laikomi duomenų bazėje trejus metus.

Jei norite kreiptis dėl sutartininko pareigų, galite:

 • siųsti išankstinę užklausą į svetainę EU CV online.

 

Karjera ir darbo sąlygos

Karjera

Sutartininkai gali būti įdarbinami įvairaus pobūdžio darbui, kuriam reikalingi skirtingų kvalifikacijos lygių darbuotojų.Laikotarpis, kuriam sudaroma sutartis, gali būti įvairus – ir trumpas, ir visam gyvenimui.

Sutartininkai būna 18 kategorijų ir pagal darbo rūšis bei konkrečias darbo užduotis yra skirstomi į šias keturias pareigų grupes:

 • IV (13–18 kategorijos) – administracinis, patariamasis, lingvistinis darbas ir lygiavertės techninės užduotys;
 • III (8–12 kategorijos) – vykdomosios užduotys, dokumentų projektai, apskaita ir kitos lygiavertės techninės užduotys;
 • II (4–7 kategorijos) – kanceliarinės ir sekretorių užduotys, raštinės valdymas ir kitos lygiavertės užduotys;
 • I (1–3 kategorijos) – fizinis darbas ir administracinio aptarnavimo užduotys.

Pareigų grupėje nustatant jūsų kategoriją bus atsižvelgiama į kvalifikaciją ir atitinkamą ankstesnę darbo patirtį.Įdarbintiems sutartininkams skiriama pirmoji atitinkamos kategorijos pakopa (kiekvieną kategoriją sudaro 7 stažo pakopos).Kas dvejus metus jie automatiškai patenka į aukštesnę pakopą. Daugiau informacijos... English (en) .

Atlyginimas ir darbo sąlygos

Sutartininkų atlyginimai būna nuo 1 600 eurų iki ne daugiau kaip 5 800 eurų.Atlyginimų lentelę rasite Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 93 straipsnyje pdf - 17 KB [17 KB] English (en) .

Be to, galėsite gauti su šeima susijusių išmokų ir jums bus taikoma tokia pat socialinės apsaugos sistema kaip laikiniesiems darbuotojams (draudimas nuo nedarbo, Bendrijų pensijų sistema ir bendroji sveikatos draudimo sistema).

Sutartininkai taip pat gali dalyvauti ES institucijų siūlomose mokymo programose.

Commission civil service