Naršymo kelias

Sutartininkai

Kas yra sutartininkai ir kokį darbą jie dirba?

Sutartininkai būna dviejų pakategorių. Pirmajai priklauso sutartininkai, įdarbinami:

 • Komisijos generaliniuose direktoratuose fizinio arba pagalbinio administracinio darbo užduotims atlikti;
 • generaliniam direktoratui priklausančiuose Komisijos biuruose, pavyzdžiui, dviejuose Infrastruktūros ir logistikos biuruose Briuselyje ir Liuksemburge bei Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biure;
 • agentūrose;
 • Komisijos atstovybėse ir delegacijose.

Šie sutartininkai („3a“ sutartininkai) turi galimybių dirbti ilgiau. Pradinė sutartis sudaroma ne daugiau kaip penkeriems metams, ir jos galiojimas gali būti pratęstas dar ne daugiau kaip penkeriems metams. Ši sutartis gali būti pakeista į neterminuotą sutartį.

Antrajai pakategorei priklauso sutartininkai, kurie gali būti įdarbinti Komisijos generaliniuose direktoratuose kitoms negu fizinio arba pagalbinio administracinio darbo užduotims atlikti („3b“ sutartininkai). Jie įdarbinami:

 • laikinai pakeisti dėl ligos, nėštumo ir gimdymo atostogų ir kt. nedirbančius pareigūnus;
 • kai labai trūksta darbuotojų esant dideliam darbo krūviui; 
 • laikinai padėti specializuotose srityse, kai trūksta reikiamų gebėjimų turinčių pareigūnų.

Šios rūšies sutartininkai įdarbinami trumpam – ne daugiau kaip šešeriems metams. Minimali šių sutarčių trukmė – trys mėnesiai.

Kaip tapti sutartininku?

Sutartininkų įdarbinimo Komisijoje taisyklės nustatytos 2011 m. kovo 2 d. Komisijos sprendimu , iš dalies pakeistu C(2013) 8967 final pdf - 76 KB [76 KB] English (en) français (fr) .

EPSO svetainėje paskelbus kvietimą pareikšti susidomėjimą, pirmame atrankos proceso etape kandidatai užpildo internetines paraiškas. Šios paraiškos saugomos duomenų bazėje. Konkrečių gebėjimų ir kvalifikaciją turintys reikiamo profilio kandidatai pakviečiami laikyti testų, kuriais siekiama įvertinti jų gebėjimus, kalbų žinias, Europos integracijos išmanymą ir profesinę kompetenciją. Sėkmingai testus išlaikiusius kandidatus, kurie atitinka specialius įdarbinančios tarnybos reikalavimus, atrankos komisija pakviečia į pokalbį.

Jei norite teikti paraišką dirbti sutartininku, galite:

 • apsilankyti EPSO svetainėje ir sužinoti, ar nepaskelbta kvietimų pareikšti susidomėjimą;

Karjera ir darbo sąlygos

Karjera

Sutartininkai gali būti įdarbinami atlikti įvairiausioms užduotims, kurioms reikia nevienodo lygio kvalifikacijos. Su kandidatais gali būti sudaromos trumpalaikės sutartys, bet jie gali būti įdarbinti ir visam gyvenimui. Todėl šie darbuotojai priskiriami vienai iš 18 kategorijų, kurios priklauso keturioms pareigų grupėms, pagal vykdomų užduočių rūšis bei labai konkrečius pareigybėms keliamus reikalavimus.

Keturios pareigų grupės yra šios:

 • IV (13–18 kategorijos). Tai administracinės, patariamosios, kalbinės ir lygiavertės techninės užduotys;
 • III (8–12 kategorijos). Tai vykdomosios, dokumentų rengimo ir apskaitos užduotys bei kitos lygiavertės techninės užduotys;
 • II (4–7 kategorijos). Tai raštinės ir sekretorių, biuro valdymo užduotys ir kitos lygiavertės užduotys;
 • (1–3 kategorijos). Tai fizinio arba pagalbinio administracinio darbo užduotys.

Nustatant naujų darbuotojų kategoriją atsižvelgiama į jų kvalifikaciją ir darbo patirtį. Įdarbintiems sutartininkams skiriama pirma atitinkamos kategorijos pakopa (kiekvieną kategoriją sudaro septynios atlyginimo pakopos). Kas dvejus metus jie automatiškai pakyla į aukštesnę pakopą.

Karjera ir darbo sąlygos

Sutartininkai gali gauti nuo 1600 iki 5800 eurų atlyginimą. Atlyginimų lentelė pateikiama Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 93 straipsnyje.

Be to, sutartininkai gali gauti su šeima susijusių išmokų ir jiems taikoma tokia pati socialinės apsaugos sistema kaip ir laikiniesiems darbuotojams (nedarbo draudimas, Bendrijų pensijų sistema ir bendroji sveikatos draudimo sistema).

Kaip sutartininkas taip pat galite dalyvauti ES institucijų siūlomose mokymo programose.

Commission civil service