Navigációs útvonal

Szerződéses alkalmazottak

Kik a szerződéses alkalmazottak, és mi a feladatuk?

A szerződéses alkalmazottak két kategóriába sorolhatók. Az első csoportba tartozó alkalmazottak:

Az első kategóriába tartozó (azaz a személyzeti szabályzat 3a. cikkében említett) szerződéses alkalmazottak részére a Bizottság hosszabb távú elhelyezkedést biztosít: eredeti szerződésük akár öt évre is szólhat, és – legfeljebb öt éves időre – meghosszabbítható. A szerződés határozatlan idejű munkaszerződéssé alakítható.

A második kategóriába azok a szerződéses alkalmazottak tartoznak, akiket a Bizottság főigazgatóságain a fizikai és adminisztratív kisegítő feladatoktól eltérő munkakörben lehet alkalmazni (lásd: a személyzeti szabályzat 3b. cikkében említett szerződéses alkalmazottak). Alkalmazásuk:

  • átmeneti időre szól, és a betegség, szülési szabadság stb. miatt távol lévő tisztviselők helyettesítését szolgálja;
  • a különösen munkaigényes időszakokban fellépő súlyos munkaerőhiány enyhítését célozza;
  • határozott időre szól, melynek során a szerződéses alkalmazottak olyan szakterületek munkáját segítik, ahol nem állnak kellő számban rendelkezésre megfelelő szaktudású tisztviselők.

A második kategóriába tartozó szerződéses alkalmazottak részére a Bizottság rövid távú elhelyezkedést biztosít: munkaszerződésük legfeljebb három évre szól. A szerződések minimális időtartama három hónap.

A szerződéses alkalmazottak felvétele

A szerződéses alkalmazottak Európai Bizottsághoz történő felvételére vonatkozó szabályokat a 02/03/2011 - i bizottsági határozat pdf - 76 KB [76 KB] English (en) français (fr) .

A felvételi eljárás azzal indul, hogy az EPSO honlapján megjelenik a pályázati felhívás. A pályázóknak ezt követően elektronikus jelentkezési lapot kell kitölteniük.Jelentkezési lapjukat az EPSO adatbázisa tárolja.Azok a jelentkezők, akik rendelkeznek a kiírásban feltüntetett készségekkel és a megfelelő képesítésekkel, írásbeli vizsgán vesznek részt, ahol számot adnak képességeikről, nyelvtudásukról, európai integrációval kapcsolatos ismereteikről és szakmai kompetenciájukról.Ha sikeresen teljesítik az írásbeli vizsgát, és a felvételt meghirdető bizottsági egység szerint megfelelni látszanak a követelményeknek, a pályázók felvételi bizottság előtt zajló interjún vehetnek részt.

A szerződéses alkalmazottak részére kiírt írásbeli vizsgán sikerrel részt vett jelentkezők adatait az EPSO három évig megőrzi az adatbázisban.

Azt javasoljuk, hogy a szerződéses alkalmazottként elhelyezkedni kívánó pályázók:

  • rendszeresen látogassanak el EPSO-honlapra, hogy utánanézzenek, a hivatal közzétett-e szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívást;
  • érdeklődjenek írásban az EU CV online alkalmazás segítségével.

 

Besorolás, előmenetel és juttatások

Besorolás és előmenetel

A szerződéses alkalmazottak az állások széles körét tölthetik be. Az egyes beosztásokhoz más-más szintű képesítésre van szükség.Az állások egy része rövid távra szól, más részük viszont akár egész életen át tartó elhelyezkedést is biztosíthat a szerződéses alkalmazottak számára.Ennélfogva a szerződéses alkalmazottak feladatkörüknek megfelelően négy, külön munkaköri leírással rendelkező csoportba oszthatók, melyek összesen 18 besorolási fokozatot képviselnek.

A négy csoport által ellátott feladatkörök a következők:

  • IV. csoport (13–18. besorolási fokozat) – igazgatási, tanácsadói, nyelvi és más egyenértékű technikai feladatok;
  • III. csoport (8–12. besorolási fokozat) – végrehajtási feladatok, tervezetkészítés, könyvelés és más egyenértékű technikai feladatok;
  • II. csoport (4–7. besorolási fokozat) – irodai és titkári feladatok, irodavezetés és más egyenértékű feladatok;
  • I. csoport (1–3. besorolási fokozat) – fizikai és adminisztratív kisegítő-szolgáltató feladatok.

A csoporton belüli besorolási fokozat megállapításánál figyelembe vesszük a pályázók képesítését és rokon területeken korábban szerzett munkatapasztalatát.Minden besorolási fokozat hét fizetési fokozatból áll. Az újonnan felvett szerződéses alkalmazottak besorolási fokozatuk első fizetési fokozatában kezdik meg hivatali tevékenységüket, kétévente pedig automatikusan magasabb fizetési fokozatba lépnek. Bővebben... English (en)

Fizetések és egyéb juttatások

A szerződéses alkalmazottak kezdő fizetése havi 1 600 euró, mely a legmagasabb fizetési fokozat elérésével 5 800 euróra emelkedhet. A szerződéses alkalmazottak illetménytáblázatával kapcsolatban lásd: Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (93. cikk) pdf - 17 KB [17 KB] English (en) .

A szerződéses alkalmazottak jogosultak családi támogatásokra, és ugyanazoknak a szociális biztonsági rendszereknek a keretében részesülhetnek biztosításban, mint az ideiglenes alkalmazottak (munkanélküli-biztosítási rendszer, közösségi nyugdíjrendszer és a közös betegbiztosítási rendszer).

A szerződéses alkalmazottak az uniós intézmények által biztosított képzési programokban is részt vehetnek.

Commission civil service