Navigointipolku

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Mikä on sopimussuhteinen toimihenkilö ja mitä hän tekee

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä on kahdenlaisia. Ensinnäkin on toimihenkilöitä, jotka on otettu palvelukseen

Tällaisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden (palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklassa tarkoitetut sopimussuhteiset toimihenkilöt) työsuhteet voivat olla pidempiä, sillä ensimmäinen sopimus tehdään enintään viideksi vuodeksi ja se voidaan uusia enintään viideksi vuodeksi. Sopimus voidaan myös muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi.

Toiseksi sopimussuhteisia toimihenkilöitä voidaan ottaa palvelukseen komission pääosastoihin muihin tehtäviin kuin ruumiillisen työhön ja avustaviin hallinnollisiin tehtäviin (palvelussuhteen ehtojen 3 b artiklassa tarkoitetut sopimussuhteiset toimihenkilöt). Heidät voidaan ottaa palvelukseen

  • tilapäisesti korvaamaan virkamiehiä, jotka ovat poissa sairauden, äitiysloman tai muun syyn takia;
  • äkillisen henkilöstötarpeen täyttämiseksi kiireisinä aikoina;
  • tekemään tilapäisesti työtä jollakin erikoisalalla, jos ei ole käytettävissä virkamiehiä, joilla olisi vaadittavat taidot.

Tämäntyyppisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden työsuhteet ovat lyhyempiä, sillä sopimukset tehdään enintään kuudeksi vuodeksi. Sopimuksen vähimmäiskesto on kolme kuukautta.

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä on kahdenlaisia. Ensinnäkin on toimihenkilöitä, jotka on otettu palvelukseen

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseenottoon sovellettavat säännöt on vahvistettu 2. maaliskuuta 2011 tehdyssä komission päätöksessä  [133 KB] , jota on muutettu asiakirjalla C(2013) 8967 pdf - 76 KB [76 KB] English (en) français (fr) .

Valintamenettelyn aluksi hakijat täyttävät online-hakemuksen vastauksena EPSOn verkkosivuilla julkaistuun kiinnostuksenilmaisupyyntöön. Hakemukset talletetaan tietokantaan. Ne hakijat, joilla on tarvittava pätevyys ja haetun profiilin mukaiset erityistaidot, kutsutaan kokeisiin, joilla arvioidaan hakijan soveltuvuutta, kielitaitoa, EU-tuntemusta ja ammattitaitoa. Kokeissa menestyneet ja rekrytoivan yksikön erityisvaatimukset täyttävät hakijat kutsutaan valintalautakunnan haastatteluun.

Sopimussuhteiseksi toimihenkilöksi hakeva voi

Työsuhde ja etuudet

Työsuhde

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä työskentelee hyvin erilaisissa tehtävissä, joiden pätevyysvaatimukset vaihtelevat. Sopimus voi olla lyhytaikainen tai mahdollisesti jopa elinikäinen. Tämän vuoksi sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaluokkiakin on 18, ja ne on jaettu neljään tehtäväryhmään suoritettavan työn ja hyvin tarkkojen työnkuvausten perusteella.

Tehtäväryhmät on määritelty seuraavasti:

  • IV (palkkaluokat 13–18): hallinnolliset, avustavat, lingvistiset ja muut vastaavat tekniset tehtävät;
  • III (palkkaluokat 8–12): toimeenpanevat, luonnostelevat, kirjanpidolliset ja muut vastaavat tekniset tehtävät;
  • II (palkkaluokat 4–7): avustavat ja sihteerin tehtävät, toimiston hoitoon liittyvät ja muut vastaavat tekniset tehtävät;
  • I (palkkaluokat 1–3): ruumiillisen työn ja hallinnollisen tuen yksikön tehtävät.

Palkkaluokka, johon henkilö luokitellaan palvelukseen otettaessa, riippuu hänen pätevyydestään ja aikaisemmasta työkokemuksestaan. Uudet sopimussuhteiset toimihenkilöt otetaan palvelukseen asianomaisen palkkaluokan ensimmäiselle tasolle (kussakin palkkaluokassa on seitsemän tasoa), ja kahden vuoden kuluttua he etenevät automaattisesti seuraavalle tasolle.

Työsuhde ja etuudet

Sopimussuhteisille toimihenkilöille maksetaan palkkaa 1 600–5 800 euroa. Ks. palkkataulukko muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot (93 artikla).

Sopimussuhteisilla toimihenkilöillä on samat perhe-etuudet ja sosiaaliturvajärjestelmä kuin väliaikaisilla toimihenkilöillä (työttömyysturva, yhteisöjen eläkejärjestelmä ja yhteinen sairausvakuutusjärjestelmä).

Sopimussuhteiset toimihenkilöt voivat myös osallistua EU:n toimielinten järjestämiin koulutusohjelmiin.

Commission civil service