Navigointipolku

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Mikä on sopimussuhteinen toimihenkilö ja mitä hän tekee

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä on kahdenlaisia.Ensinnäkin on toimihenkilöitä, jotka on otettu palvelukseen:

 

Tällaisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden (palvelussuhteen ehtojen 3a artiklassa tarkoitetut sopimussuhteiset toimihenkilöt) työsuhteet voivat olla pidempiä, sillä ensimmäinen sopimus tehdään enintään viideksi vuodeksi ja se voidaan uusia enintään viideksi vuodeksi.Sopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi.

Toiseksi sopimussuhteisia toimihenkilöitä kuuluvia henkilöitä voidaan ottaa palvelukseen komission pääosastoihin muihin tehtäviin kuin ruumiillisen työhön ja avustaviin hallinnollisiin tehtäviin (palvelussuhteen ehtojen 3b artiklassa tarkoitetut sopimussuhteiset toimihenkilöt).Heidät voidaan ottaa palvelukseen:

  • tilapäisesti korvaamaan virkamiehiä, jotka ovat poissa sairauden, äitiysloman tai muun syyn takia;
  • äkillisen henkilöstötarpeen täyttämiseksi kiireisinä aikoina;
  • tekemään tilapäisesti työtä jollakin erikoisalalla, jos ei ole käytettävissä virkamiehiä, joilla olisi vaaditut taidot.

Tämäntyyppisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden työsuhteet ovat lyhyempiä, sillä sopimukset tehdään enintään kolmeksi vuodeksi.Sopimuksen vähimmäiskesto on kolme kuukautta.

Miten sopimussuhteiseksi toimihenkilöksi pääsee

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseenottoon sovellettavat säännöt on asetettu 02/03/2011 tehdyssä komission päätöksessä pdf - 76 KB [76 KB] English (en) français (fr) .

Valintamenettelyn aluksi hakijat täyttävät online-hakemuksen vastauksena EPSOn verkkosivuilla julkaistuun kiinnostuksenilmaisupyyntöön.Komissiossa hakemukset talletetaan tietokantaan.Hakijoista ne, joilla on tarvittava pätevyys ja haetun profiilin mukaiset erityistaidot, osallistuvat kokeisiin, joilla arvioidaan hakijan soveltuvuutta, kielitaitoa, EU- tuntemusta ja ammattitaitoa.Rekrytoiva yksikkö kutsuu valintalautakunnan haastatteluun kokeet läpäisseistä henkilöistä ne, joiden se katsoo täyttävän omat erityisvaatimuksensa.

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden kokeet läpäisseiden hakijoiden tiedot säilytetään tietokannassa kolme vuotta.

Sopimussuhteiseksi toimihenkilöksi hakeva voi:

Työsuhde ja etuudet

 

Työsuhde

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä työskentelee hyvin erilaisissa tehtävissä, joiden pätevyysvaatimukset vaihtelevat.Sopimus voi olla lyhytaikainen tai mahdollisesti jopa elinikäinen.Tämän vuoksi sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaluokkiakin on 18, ja ne on jaettu neljään tehtäväryhmään suoritettavan työn ja hyvin tarkkojen työnkuvausten perusteella.

Tehtäväryhmiä on nelj:

  • IV (palkkaluokat 13–18) – hallinnolliset, avustavat, lingvistiset ja muut vastaavat tekniset tehtävät;
  • III (palkkaluokat 8–12) – toimeenpanevat, luonnostelevat, kirjanpidolliset ja muut vastaavat tekniset tehtävät ;
  • II (palkkaluokat 4–7) – avustavat ja sihteerin tehtävät, toimiston hoitoon liittyvät ja muut vastaavat tehtävät;
  • I (palkkaluokat 1–3) – ruumiillinen työ ja avustavat hallinnolliset tehtävät.

Kunkin tehtäväryhmän sisällä toimihenkilöä luokiteltaessa otetaan huomioon hänen pätevyytensä ja soveltuva aikaisempi työkokemus.Uudet sopimussuhteiset toimihenkilöt otetaan palvelukseen asianomaisen palkkaluokan ensimmäiselle tasolle (kussakin palkkaluokassa on seitsemän tasoa) ja kahden vuoden kuluttua he etenevät automaattisesti seuraavalle tasolle. Lisää English (en) .

Palkka ja etuudet

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkat ovat 1 600 – 5 800 euroa. Lisätietoja on Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 93 artiklassa pdf - 17 KB [17 KB] English (en) .

 

Sopimussuhteisilla toimihenkilöillä on samat perhe-etuudet ja sosiaaliturvajärjestelmä kuin väliaikaisilla toimihenkilöillä (työttömyysvakuutus, yhteisöjen eläkejärjestelmä ja yhteinen sairausvakuutusjärjestelmä).

Sopimussuhteiset toimihenkilöt voivat myös osallistua EU:n toimielinten järjestämiin koulutusohjelmiin.

Commission civil service