Sti

Kontraktansatte

Hvad er en kontraktansat, og hvilke opgaver varetager kontraktansatte?

Der findes to underkategorier af kontraktansatte.Den første omfatter dem, der ansættes i:

Kontraktansatte i denne kategori (“3a”-kontraktansatte) ansættes for en længere periode med en indledende kontrakt i højst fem år, som kan forlænges med højst fem år.Denne kontrakt kan laves om til en kontrakt uden tidsbegrænsning.

Den anden underkategori omfatter kontraktansatte, som kan ansættes i Kommissionens generaldirektorater til at varetage andre opgaver end manuelle og administrative støttefunktioner (”3b”-kontraktansatte).Medarbejdere i denne kategori ansættes:

  • midlertidigt til erstatning for tjenestemænd, der er fraværende på grund af sygdom, barselsorlov m.m.
  • ved akut personalemangel og meget stort arbejdspres
  • midlertidigt for at bidrage med supplerende kapacitet på særlige områder, hvor Kommissionen ikke råder over tjenestemænd med de krævede kvalifikationer.

Kontraktansatte i denne kategori ansættes på kort sigt med kontrakter af højst tre års varighed.Kontrakterne er af mindst tre måneders varighed.

Hvordan bliver man kontraktansat?

Kommissionens afgørelse pdf - 76 KB [76 KB] English (en) français (fr) fastsætter regler for kontraktansatte medarbejdere.

Udvælgelsen begynder med, at interesserede kandidater udfylder en onlineansøgning, når EPSO på sin hjemmeside indkalder ansøgninger.Ansøgningerne lagres i en database.Ansøgere, der har den krævede kompetence og kvalifikationsprofil, indkaldes derefter til en prøve med henblik på vurdering af deres egnethed, sproglige kvalifikationer, viden om EU og faglige kompetence.De kandidater, der består prøverne, og som af de ansættelsesansvarlige anses for at opfylde de stillede krav, indkaldes til en samtale med en udvælgelseskomité.

Oplysninger om kandidater, der har bestået prøverne, opbevares i databasen i tre år.

Hvis du er interesseret i at blive kontraktansat, kan du:

 

Karriere og løn

Karriere

Som kontraktansat kan du blive sat til at varetage meget forskelligartede opgaver, der kræver forskellige kvalifikationer.Der kan være tale om alt lige fra en korttidsansættelse til en potentiel livslang ansættelse. Der er derfor også 18 lønklasser, grupperet i fire ansættelsesgrupper, som svarer til arten af det arbejde, der udføres, og omfatter meget specifikke jobbeskrivelser.

De fire ansættelsesgrupper er defineret således:

  • IV (lønklasse 13-18) - Administrations- og rådgivningsopgaver samt sproglige og tilsvarende tekniske opgaver
  • III (lønklasse 8-12) - Ekspeditions-, redaktions- og revisionsopgaver samt tilsvarende tekniske opgaver
  • II (lønklasse 4-7) - Kontor-, sekretariats- og forvaltningsopgaver samt tilsvarende opgaver
  • (lønklasse 1-3) - Manuelt arbejde og administrative støttefunktioner.

Når du ansættes, indplaceres du i en bestemt lønklasse efter dine faglige kvalifikationer og din erhvervserfaring.Du vil blive indplaceret på det første løntrin i den pågældende lønklasse (hver lønklasse har 7 løntrin) og automatisk rykke op på det næste trin efter to år. Læs mere English (en) .

Løn og andre ydelser

Lønnen for kontraktansatte er på mindst 1 600 EUR og kan stige til højst 5 800 EUR. Du kan finde flere oplysninger i løntabellen i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte (artikel 93) .

Du vil også være  berettiget til forskellige former for familietillæg og dækning under de samme sociale sikringsordninger som midlertidigt ansatte (arbejdsløshedsforsikring, pensionsordning og sygekasse).

Som kontraktansat har du også mulighed for at deltage i EU-institutionernes uddannelsesprogrammer.

Commission civil service