Cesta

Smluvní zaměstnanci

Co je to smluvní zaměstnanec a co dělá?

Existují dvě dílčí kategorie smluvních zaměstnanců.První zahrnuje osoby přijaté pro práci:

 • na generálních ředitelstvích Komise, kde plní manuální nebo podpůrné administrativně-technické úkoly;
 • v úřadech Komise připojených k některému generálnímu ředitelství, jako jsou např. úřady pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu a v Lucemburku a Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků;
 • v agenturách;
 • v zastoupeních a delegacích Komise.

Jako smluvní zaměstnanec tohoto typu (smluvní zaměstnanci „3a“) byste měli dlouhodobější pracovní vyhlídky se smlouvou na maximální dobu pěti let, kterou lze prodloužit až o dalších pět let.Smlouvu lze převést na smlouvu na dobu neurčitou.

Druhá dílčí kategorie zahrnuje smluvní zaměstnance, které lze přijmout pro práci na generálních ředitelstvích Komise, jež obsahuje jiné než manuální a podpůrné administrativně-technické úkoly (smluvní zaměstnanci „3b“). Tito zaměstnanci jsou tedy přijímáni:

 • dočasně, aby nahradili úředníky nepřítomné z důvodu nemoci, mateřské dovolené atd.;
 • v reakci na akutní nedostatek zaměstnanců v době intenzivního pracovního vytížení;
 • na práci po přechodné období, aby se zajistila vyšší kapacita ve specializovaných oblastech, kde nejsou k dispozici úředníci s požadovanými dovednostmi.

Smluvní zaměstnanci tohoto typu mají smlouvy na dobu maximálně tří let.Minimální délka smlouvy je tři měsíce.

Jak se stát smluvním zaměstnancem

Pravidla, která upravují přijímání smluvních zaměstnanců v Komisi, jsou stanovena rozhodnutím Komise ze dne 02/03/2011 pdf - 76 KB [76 KB] English (en) français (fr) .

Výběrový proces začíná, když uchazeči vyplní přihlášky on-line v reakci na výzvu k vyjádření zájmu zveřejněnou na internetových stránkách úřadu EPSO. Tyto přihlášky jsou pak uloženy do databáze. Uchazeči, kteří splňují požadavky na schopnosti a kvalifikaci pak skládají zkoušky, jež posuzují jejich způsobilost, jazykové znalosti, znalosti o evropské integraci a odbornou způsobilost. Úspěšné uchazeče pak pozvou k pohovoru přímo jednotlivé útvary, které o ně budou mít na základě jejich profilu zájem.

Profil uchazečů, kteří úspěšně absolvovali zkoušky na smluvní zaměstnance, bude uchováván v databázi tři roky.

Chcete-li se přihlásit na místo smluvního zaměstnance, můžete:

 

Služební postup a výhody

Služební postup

Funkce smluvních zaměstnanců jsou dostupné pro řadu pracovních míst, která vyžadují různou úroveň kvalifikace. Může se jednat o krátkodobé smlouvy, nebo naopak až o celoživotní pracovní poměr. V důsledku toho jsou smluvní zaměstnanci rozděleni do 18 platových tříd rozčleněných na čtyři funkční skupiny podle druhu vykonávané práce.

Tyto čtyři funkční skupiny jsou definovány takto:

 • IV (platové třídy 13-18) – administrativní, poradenská, jazyková a obdobná odborná činnost;
 • III (platové třídy 8-12) – výkonné úkoly, redakční činnost, účetnictví a jiné obdobné odborné úkoly;
 • II (platové třídy 4-7) – kancelářské a sekretářské práce, řízení provozu kanceláře a jiné obdobné činnosti;
 • I (platové třídy 1-3) – manuální nebo podpůrná administrativně-technická činnost.

Ve funkční skupině budete zařazeni s ohledem na kvalifikační předpoklady a relevantní praxi. Budete přijati do prvního stupně dané platové třídy (každá platová třída má 7 stupňů) a po dvou letech automaticky postoupíte do dalšího stupně. Více informací English (en) .

Plat a výhody

Platy smluvních zaměstnanců začínají na 1 600 eur a dosahují maximálně 5 800 eur. Platová tabulka viz Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (článek 93) pdf - 17 KB [17 KB] English (en) .

Jako smluvní zaměstnanci budete mít také nárok na rodinné přídavky a budou se na vás vztahovat stejné systémy sociálního zabezpečení (pojištění v nezaměstnanosti, systém důchodového pojištění Společenství a systém společného zdravotního pojištění).

Jako smluvní zaměstnanec máte také přístup ke vzdělávacím programům nabízeným orgány EU.

Commission civil service