Cesta

Smluvní zaměstnanci

Charakteristika a náplň práce smluvních zaměstnanců

Existují dvě dílčí kategorie smluvních zaměstnanců. První zahrnuje osoby přijaté pro práci:

 • na generálních ředitelství Komise, kde plní manuální a podpůrné administrativně-technické úkoly
 • v úřadech Komise připojených k některému generálnímu ředitelství, jako jsou například úřady pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu a Lucemburku a Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)
 • v agenturách
 • na zastoupeních a v delegacích Komise.

Smluvní zaměstnanci tohoto typu (smluvní zaměstnanci „3a“) jsou přijímáni na delší časové období. Maximální délka jejich smlouvy je pět let a lze ji prodloužit nejvýše o dalších pět let. Smlouvu lze navíc převést na smlouvu na dobu neurčitou.

Druhá dílčí kategorie zahrnuje smluvní zaměstnance, které lze přijmout na generální ředitelství Komise pro práci, jejíž náplní jsou jiné než manuální a podpůrné administrativně-technické úkoly (smluvní zaměstnanci „3b“). Ti jsou přijímáni:

 • na dočasnou dobu, aby nahradili úředníky nepřítomné z důvodu nemoci, mateřské dovolené apod.
 • v reakci na akutní nedostatek zaměstnanců v době intenzivního pracovního vytížení
 • na přechodné období a k zajištění vyšší kapacity ve specializovaných oborech, kde nejsou k dispozici pracovníci s požadovanými dovednostmi.

Zaměstnanci s tímto typem smlouvy jsou přijímání na kratší období: maximálně šesti let. Minimální délka smlouvy je tři měsíce.

Jak se stát smluvním zaměstnancem?

Pravidla, která upravují přijímání smluvních zaměstnanců v Komisi, jsou stanovena rozhodnutím Komise pdf - 76 KB [76 KB] English (en) français (fr) .

Výběrový proces začíná, když uchazeči vyplní přihlášky on-line v reakci na výzvu k vyjádření zájmu zveřejněnou na internetových stránkách úřadu EPSO. Tyto přihlášky jsou pak uloženy do databáze. Uchazeči, kteří splňují požadavky na schopnosti a kvalifikaci pak skládají zkoušky, jež posuzují jejich způsobilost, jazykové znalosti, znalosti o evropské integraci a odbornou způsobilost. Úspěšné uchazeče pak pozvou k pohovoru přímo jednotlivé útvary, které o ně budou mít na základě jejich profilu zájem.

Profil uchazečů, kteří úspěšně absolvovali zkoušky na smluvní zaměstnance, bude uchováván v databázi tři roky.

Chcete-li se přihlásit na místo smluvního zaměstnance, můžete:

 

Služební postup a zaměstnanecké výhody

Smluvní zaměstnanci vykonávají širokou škálu pracovních povinností, které vyžadují různou úroveň kvalifikace. Jejich pracovní smlouva může být uzavřena na krátkou dobu, ale stejně tak může být základem celoživotního zaměstnání. Z tohoto důvodu jsou smluvní zaměstnanci rozděleni do 18 platových tříd ve čtyřech funkčních skupinách podle druhu vykonávané práce a přesného popisu její náplně.

Čtyři funkční skupiny jsou definovány takto:

 • IV (platové třídy 13–18): administrativní, poradenská, jazyková činnost a obdobné úkoly technického rázu
 • III (platové třídy 8–12): výkonné, redakční a účetní činnosti a další obdobné úkoly technického rázu
 • II (platové třídy 4–7): kancelářské a sekretářské práce, řízení provozu kanceláře a další obdobné úkoly
 • I (platová třída 1–3): manuální a podpůrná administrativně-technická činnost.

Smluvní zaměstnanec je při nástupu do práce zařazen do platové třídy podle své kvalifikace a praxe. Noví zaměstnanci jsou přijímáni do prvního stupně dané platové třídy (každý platová třída má 7 stupňů) a po každých dvou letech automaticky postupují do dalšího stupně.

Plat a zaměstnanecké výhody

Plat smluvního zaměstnance se pohybuje od 1 600 eur do 5 800 eur. Platovou tabulku lze najít v pracovním řádu ostatních zaměstnanců Unie .

Smluvní zaměstnanci mohou mít rovněž nárok na rodinné dávky a vztahuje se na ně stejný systém sociálního zabezpečení jako na dočasné zaměstnance (pojištění v nezaměstnanosti, systém důchodového a zdravotního pojištění Evropských společenství).

Smluvní zaměstnanci mohou rovněž využívat nabídky odborného vzdělávání poskytovaného orgány EU.

Commission civil service