Sökväg

34000 EU-kommissionen samarbetar nära med Europaparlamentet och förvaltningarna i medlemsländerna för att driva EU med de 455 miljoner invånarnas gemensamma intresse för ögonen. Till sin hjälp har kommissionen en personalstyrka på anställda.

Uppdraget är att omvandla invånarnas hopp om fred, frihet och välstånd till vardagliga praktiska insatser.Hur gör vi?Vem arbetar i kommissionen?Vilka arbetsuppgifter har vi?

På den här webbplatsen hittar du svaren.

Det här är vi  

Commission civil service

Kommissionens förvaltning

Staff working for the European Commission are part of the European civil service.This comprises all the officials and other civil servants working for the institutions, other bodies & agencies

The Staff Regulations is the official document describing the rules, principles and working conditions of the European civil service. These rules are essential to guarantee the European civil service maintains the highest standards. The regulations have been updated to help us achieve our overall vision: to maintain an attractive, modern and high level European public service, while demonstrating solidarity with Member States and European citizens.

Ansökningsomgång för kontraktsanställda

Europeiska kommissionen utlyser en inbjudan att anmäla intresse för kontraktsanställning i tjänstegrupperna II, III och IV på följande allmänna områden: administration, revision, sekretariat, ekonomi, finans, it, kommunikation, språk, juridik, politik, program- och projektförvaltning, statistik m.m. … Läs mer

Commission civil service