Navigacijska pot

S 34000 zaposlenimi iz vse Evropske unije Komisija tesno sodeluje z Evropskim parlamentom in nacionalnimi vladami, da bi Unijo vodila v splošnem interesu njenih 455 milijonov državljanov.

Njena naloga je, da prizadevanja državljanov za mir, svobodo in blaginjo spremeni v praktične vsakodnevne ukrepe.Kako to naredi?Kdo dela za Komisijo?Kakšne so njihove naloge?

Ta portal prinaša odgovore na vsa ta vprašanja.

Spoznajte nas 

Commission civil service

Javna uprava Evropske komisije

Staff working for the European Commission are part of the European civil service.This comprises all the officials and other civil servants working for the institutions, other bodies & agencies

The Staff Regulations is the official document describing the rules, principles and working conditions of the European civil service. These rules are essential to guarantee the European civil service maintains the highest standards. The regulations have been updated to help us achieve our overall vision: to maintain an attractive, modern and high level European public service, while demonstrating solidarity with Member States and European citizens.

Razpis za pogodbene uslužbence

Evropska komisija objavlja razpis za prijavo interesa, s katerim bo oblikovala nabor pogodbenih uslužbencev v funkcionalnih skupinah II, III in IV na naslednjih splošnih področjih: uprava, revizija, sekretariat, gospodarstvo, finance, obveščanje in komunikacije, jezikovne storitve, pravo, politika, vodenje programov/projektov, statistika idr… Več informacij

Commission civil service