Navigačný riadok

Komisia 340000 s viac ako zamestnancami zo všetkých kútov EÚ úzko spolupracuje s Európskym parlamentom a národnými vládami pri plnení úloh Únie vo všeobecnom záujme jej 455 miliónov obyvateľov.

Občania očakávajú mier, slobodu a prosperitu a úlohou Komisie je pretransformovať ich očakávania do skutočných každodenných činov.Ako sa to uskutočňuje?Kto pracuje v Komisii?Aké sú ich úlohy?

Prostredníctvom tohto portálu sa môžete dozvedieť viac.

 

Spoznajte nás 

Commission civil service

Verejná služba Európskej komisie

Staff working for the European Commission are part of the European civil service.This comprises all the officials and other civil servants working for the institutions, other bodies & agencies

The Staff Regulations is the official document describing the rules, principles and working conditions of the European civil service. These rules are essential to guarantee the European civil service maintains the highest standards. The regulations have been updated to help us achieve our overall vision: to maintain an attractive, modern and high level European public service, while demonstrating solidarity with Member States and European citizens.

Výzva na vyjadrenie záujmu o pozície zmluvných zamestnancov

Európska komisia otvára novú výzvu na vyjadrenie záujmu s cieľom vytvoriť zoznam zmluvných zamestnancov vo funkčných skupinách II, III a IV v týchto všeobecných oblastiach: administratíva, audit, sekretariát, ekonómia, financie, informácie a komunikácia, jazyky, právo, politika, programové/projektové riadenie a štatistika… Read more

Commission civil service