Navigācijas ceļš

34 000 Komisija, kurā strādā darbinieku no visas Eiropas Savienības, cieši sadarbojas ar Eiropas Parlamentu un valstu valdībām, lai atbilstoši vispārējām interesēm vadītu Savienību, kurā ir 455 miljoni iedzīvotāju.

Tās uzdevums ir pārvērst konkrētās darbībās pilsoņu centienus pēc miera, brīvības un labklājības. Kā to īsteno? Kas strādā Komisijā? Kādi ir šo darbinieku pienākumi?

Šajā portālā varat rast atbildes uz šiem jautājumiem.

Iepazīstieties ar mums

Commission civil service

Eiropas Komisijas ierēdņi

Staff working for the European Commission are part of the European civil service.This comprises all the officials and other civil servants working for the institutions, other bodies & agencies

The Staff Regulations is the official document describing the rules, principles and working conditions of the European civil service. These rules are essential to guarantee the European civil service maintains the highest standards. The regulations have been updated to help us achieve our overall vision: to maintain an attractive, modern and high level European public service, while demonstrating solidarity with Member States and European citizens.

Uzaicinājums līgumdarbiniekiem

Eiropas Komisija uzaicina izteikt ieinteresētību par II, III un IV funkciju grupas līgumdarbinieku izlases izveidi šādās vispārējās jomās: pārvalde, revīzija, sekretariāts, ekonomika, finanses, informācija un komunikācija, valodas, tiesības, politika, programmu un projektu pārvaldība, kā arī statistika… Plašāka informācija

Commission civil service