Sti

Kommissionen har 34.000 ansatte fra hele EU og arbejder tæt sammen med Europa-Parlamentet og de nationale regeringer for at forvalte EU og varetage de 455 millioner EU-borgeres almene interesser.

Det er Kommissionens daglige arbejde at føre EU-borgernes ønsker om fred, frihed og velstand ud i livet.Hvordan gør den det?Hvem arbejder der?Hvad går deres arbejde ud på?

Denne portal giver dig mulighed for at finde ud af det.

Mød os

Commission civil service

Europa-Kommissionens forvaltning

Staff working for the European Commission are part of the European civil service.This comprises all the officials and other civil servants working for the institutions, other bodies & agencies

The Staff Regulations is the official document describing the rules, principles and working conditions of the European civil service. These rules are essential to guarantee the European civil service maintains the highest standards. The regulations have been updated to help us achieve our overall vision: to maintain an attractive, modern and high level European public service, while demonstrating solidarity with Member States and European citizens.

Ansøgningsrunde for interesserede i kontraktansættelse

Europa-Kommissionen indkalder hermed interessetilkendegivelser med det formål at få opstillet en liste over personer, der kan ansættes på kontrakt inden for ansættelsesgruppe II, III og IV på følgende generelle aktivitetsområder: administration, revision, sekretariat, økonomi, finans, information og kommunikation, sprog, jura, politik, program- og projektforvaltning, statistik osv… Læs mere

Commission civil service