Навигационна пътека

Комисията има 34.000 служители, дошли от четирите краища на ЕС, и си сътрудничи тясно с Европейския парламент и националните правителства в ръководството на Съюза и обслужването на общите интереси на неговите 455 милиона граждани.

Работата ѝ се състои в това да превърне стремежите на тези граждани към мир, свобода и благополучие в практически всекидневни действия.Как го постига?Кой работи в нея?В какво се състои работата на тези хора?

Открийте сами на този портал.

 

Да се запознаем

Commission civil service

Публична администрация на Комисията

Staff working for the European Commission are part of the European civil service.This comprises all the officials and other civil servants working for the institutions, other bodies & agencies

The Staff Regulations is the official document describing the rules, principles and working conditions of the European civil service. These rules are essential to guarantee the European civil service maintains the highest standards. The regulations have been updated to help us achieve our overall vision: to maintain an attractive, modern and high level European public service, while demonstrating solidarity with Member States and European citizens.

Покана за изразяване на интерес за договорно нает персонал с общи профили

Европейската комисия обявява покана за изразяване на интерес за договорно нает персонал с цел съставяне на база данни с имената на кандидати за функционални групи II, III и IV в следните общи профили: администрация, одит, секретарска дейност, икономика, финанси, информация и комуникации, езици, право, политики, управление на програми/проекти и статистика… За повече информация

Commission civil service