Navigačný riadok

Noví členovia

Keď vám Komisia ponúkne pracovné miesto, zašle vám aj podrobný zoznam kontaktných miest, kde môžte získať viac informácií o praktických detailoch usadenia v mieste vášho nového pracovného pôsobiska.

Čo však v prípade, že ste práve uspeli vo verejnom výberovom konaní a ste na rezervnej listine, ale ešte ste od Komisie nedostali pracovnú ponuku?Takisto sa môžte zaujímať o to, aby ste mali prehľad o podstatných praktických otázkach, ktoré musíte vziať do úvahy, keď sa sťahujete do nového štátu.

Il servizio di accoglienza del personale della Commissione a Bruxelles ha preparato una guida da distribuire a chi ha già ricevuto un'offerta di lavoro. Per ottenerne una copia, telefonare al servizio stesso, al numero +32 2 2966600 - Bruseli, +352 4301 33000 - Luxembourg.

Tento dokument, pochopiteľne, ani zďaleka nie je vyčerpávajúci, ale veríme, že vám pomôže získať úvodný prehľad o praktických aspektoch života v Bruseli.

Commission civil service