Sti

Nyansatte

Nå du får et jobtilbud fra Kommissionen, vil du modtage en liste over kontaktpunkter, hvor du kan få flere praktiske oplysninger om at flytte til dit nye tjenestested.

Hvis du netop har bestået en almindelig udvælgelsesprøve, men endnu ikke har fået et jobtilbud fra Kommissionen, vil du sikkert også gerne høre mere om, hvad du skal tage højde for, når du flytter til et nyt land.

Kommissionens modtagelseskontor i Bruxelles har lavet en vejledning til dig, der allerede har fået et jobtilbud fra Kommissionen. Du kan få den ved at ringe til modtagelseskontoret på 0032-22966600 - Bruxelles, på +352 4301 33000 - Luxembourg.

Vejledningen er naturligvis ikke udtømmende, men den kan alligevel godt give dig et indblik i nogle af de praktiske aspekter af tilværelsen i Bruxelles.

Commission civil service