Navigačný riadok

vnútroštátna správa

Vedeli ste, že...

...ak ste zamestnanec verejnej správy, vzťahujú sa na vás výhody výmenných programov Komisie pre zamestnancov verejnej správy?

...Komisia a štátne správy v členských štátoch EÚ navzájom spolupracujú v informačnej rovine prostredníctvom Európskej siete verejnej správy (EUPAN)?

Ďalšie informácie:

Odkazy na internetové stránky verejných správ v členských štátoch EÚ:

Commission civil service