Mogħdija tan-navigazzjoni

EUPAN – In-Netwerk Ewropew ta' l-Amministrazzjoni Pubblika

L-istruttura ta' l-EUPAN u rwol il-Kummissjoni

L-EUPAN huwa netwerk informali bejn l-impjegati taċ-ċivil mill-pajjiżi kollha ta' l-UE sabiex jikkooperaw u jiskambjaw l-għarfien fil-qasam ta' l-amministrazzjoni pubblika.

Din il-kooperazzjoni ssir fuq tliet livelli: 

 • Il-Livell Politiku:Il-Ministri u l-Kummissarju responsabbli mill-Amministrazzjoni Pubblika
 • Il-Livell Amministrattiv:Id-Diretturi Ġenerali jew il-Kapijiet ta' l-Amministrazzjoni
 • Il-Livell Tekniku:Gruppi ta' ħidma dwar ir-riżorsi umani, servizzi pubbliċi innovatti, il-Gvern elettroniku;laqgħat ta' esperti dwar ir-regolamentazzjoni aħjar;laqgħat tad-Diretturi ta' l-Istituti u l-Iskejjel ta' l-Amministrazzjoni Pubblika.

Fi ħdan il-Kummissjoni, il-Viċi President Günther H. Oettinger, li huwa responsabbli mill-affarijiet amministrattivi, jiżgura r-rappreżentanza fil-livell politiku, filwaqt li l-parteċipazzjoni fil-livell amministrattiv u dak tekniku jikkoordinaha l-istaff tad-Direttorat Ġenerali tar-Riżorsi Umani u tas-Sigurtà .

B'mod ġenerali, rwol il-Kummissjoni fil-EUPAN huwa li:

 • tevita d-dupplikazzjoni tax-xogħol li jsir fi ħdan il-qafas Komunitarju, u
 • tgħin fl-identifikazzjoni ta' l-oqsma ta' ħidma li jikkomplementaw l-attivitajiet li jseħħu fl-Istituzzjonijiet Komunitarji.

Il-laqgħat jittellgħu fuq l-inizjattiva ta' kull Presidenza ta' l-UE.L-aħħar laqgħat Ministerjali plenarji ttellgħu f'Ġunju 2005 fil-Lussemburgu,u f'Ġunju 2007 taħt il-Presidenza Ġermaniża.

L-Istitut Ewropew għall-Amministrazzjon Pubblika (EIPA) huwa wkoll parti min-netwerk.

Il-kwistjonijiet ikkonċernati

Il-programm mid-term 2006-2007

Il-Ministri u d-Diretturi Ġenerali laħqu qbil dwar programm ta' ħidma ta' sentejn.Il-programm attwali jenfasizza t-tħassib sabiex jittejbu l-kompetittività, l-innovazzjoni u l-orjentazzjoni tal-prestazzjoni ta' l-amministrazzjoni pubblika sabiex din tikkontribwixxi aktar lejn is-sodisfar tal-miri ta' Liżbona dwar it-tkabbir ekonomiku, il-ħolqien ta' l-impjiegi u l-koeżjoni soċjali.

Il-varjetà tal-kwistjonijiet dibattuti fi ħdan il-gruppi ta' ħidma hija vasta u tinkludi suġġetti bħall-etika u l-integrità, il-proċessi tan-negozju fil-Gvern Elettroniku, il-valur tal-flejjes minfuqa, l-iżvilupp tal-persunal, l-aċċessibilità tal-websajts, u l-Qafas Komuni Evalwattiv (CAF).

Għal aktar tagħrif, żur dan is-sit il-programm u dokumenti oħra uffiċjali

Konferenzi dwar il-Kwalità

Fl-1998, il-Ministri inkarigati mill-Amministrazzjonijiet Pubbliċi ddeċidew li kellha tittella' konferenza dwar il-kwalità tas-settur pubbliku sabiex jiġu ppreżentati każijiet ta' l-aqwa prattika mill-pajjiżi kollha ta' l-UE u mill-Kummissjoni Ewropea.L-ewwel konferenza ttellgħet f'Liżbona fl-2000 u minn dak in-nhar 'il hawn, dawn il-konferenzi, li jiġbdu lejhom madwar 1,200 parteċipant, bdew jittellgħu darba kull sentejn.

L-aħħar konferenza ttellgħet f'Settembru 2006 f'Tampere, il-Finlandja.Għall-Kummissjoni ttresqu dawn il-każijiet ta' l-aqwa prattika li ġejjin:

 • Regolamentazzjoni aħjar:Intejbu l-kwalità tal-leġiżlazzjoni ta' l-UE
 • Amministrazzjoni aħjar:Strateġija sabiex insaħħu l-prestazzjoni amministrattiva fil-qasam tar-riżorsi umani
 • Amministrazzjoni aħjar:Nippermettu l-effiċjenza u t-trasparenza permezz ta' l-użu min-naħa tal-gvernijiet tat-teknoloġija ta' l-informatika (IT)

Aktar tagħrif jinsab f'dan is-sit: www.4qconference.org.

Il-kwistjoni tad-Djalogu Soċjali

It-trejdjunjins, li jirrappreżentaw lill-membri ta' l-istaff li jaħdmu ma' l-amministrazzjoni pubblika fil-livell Ewropew u nazzjonali, dan l-aħħar ukoll bdew jiġu involuti fin-netwerk ta' l-EUPAN.

It-tliet trejdjunjins fil-livell Ewropew huma

 • EPSU (Il-Federazzjoni Ewropea ta' l-Unjins tas-Servizzi Pubbliċi),

 • CESI (Il-Konfederazzjoni Ewropea tat-Trejdjunjins Indipendenti) u
 • EUROFEDOP (Il-Federazzjoni Ewropea ta' l-Impjegati tas-Servizz Pubbliku).

Għalissa, l-EUPAN u d-delegazzjoni mit-tliet trejdjunjins qablu li jiskambjaw l-ideat ta' xulxin dwar xi oqsma speċifiċi fosthom l-opportunitajiet indaqs, il-mobbiltà u d-deċentralizzazzjoni.

Commission civil service