Cale de navigare

Eficienţa

Stabilirea priorităţilor şi alocarea resurselor

Pentru a garanta că putem satisface cererile actuale şi viitoare, este nevoie să stabilim priorităţi clare şi să ne asigurăm că dispunem de resursele necesare. Practic, cum realizăm acest lucru?
Am instituit un ciclu de planificare strategică, de programare şi de prezentare de rapoarte:se începe cu o dezbatere de orientare a „colegiului” comisarilor, urmată de decizia referitoare la strategia politică anuală prin care Comisia decide asupra priorităţilor politice pentru un an, iniţiativelor cheie şi orientărilor pentru procesul de alocare a resurselor şi programarea operaţională a serviciilor.
Sistemul este simplu:se stabilesc priorităţi, care se discută cu Parlamentul şi Consiliul, se fac planificări în direcţiile generale şi se prezintă un program de lucru ce urmează să fie executat, după care se raportează rezultatele.
În baza acestei abordări, activităţile care nu sunt considerate esenţiale sunt, din ce în ce mai mult, externalizate agenţiilor executive şi oficiilor administrative, astfel încât Comisia să se poată consacra sarcinilor importante.
Pentru informaţii suplimentare despre

Resurse umane - profesionalism

Personalul nostru este bunul cel mai de preţ al Comisiei.Iată de ce, pentru a fi eficientă, Comisia are nevoie de o gestionare eficientă în domeniul resurselor umane.
La 1 mai 2004, a intrat în vigoare noul Statut al funcţionarilor, principalul text legislativ privind drepturile şi obligaţiile angajaţilor, care marchează  o modernizare ambiţioasă a politicii Comisiei în domeniul resurselor umane.Printre principalele schimbări se numără:

  • o nouă structură de carieră, prin care se recunosc şi se recompensează aptitudinile şi prestaţiile reale ale funcţionarului;
  • un nou sistem de evaluare, care creează o legătură mai strânsă între evaluarea anuală a obiectivelor şi evoluţia carierei;
  • o cultură a învăţării pe tot parcursul vieţii;
  • noi reguli de mobilitate, care încurajează personalul să-şi schimbe funcţia periodic, între doi şi cinci ani.Cei care ocupă funcţii de conducere  de nivel înalt şi mediu sau posturi sensibile (ex. atribuirea de contracte şi subvenţii etc.) trebuie să-şi schimbe postul la 5 ani; 

Pentru informaţii suplimentare despre

 

Descentralizarea gestiunii financiare

Simplificare, descentralizare şi responsabilizarea departamentelor au fost principiile care au stat la baza deciziei Comisiei de a moderniza sistemul său de gestiune financiară.
„Descentralizarea” a fost deosebit de importantă întrucât, în baza vechiului nostru sistem de control financiar, fiecare tranzacţie trebuia să fie aprobată de către un control financiar central, care deseori era plasat departe de serviciul care gestiona activitatea respectivă.
Aceasta înseamnă că nu mai există controale pentru modul în care sunt cheltuiţi banii contribuabililor?Nici pe departe.Începând de acum:

  • cei care autorizează cheltuielile şi plăţile sunt responsabili personal pentru acţiunile lor;
  • există un Serviciu financiar central care oferă sprijin profesional şi consultanţă oricărei persoane implicate în gestiunea bugetară şi financiară;
  • există, separat, un Serviciu de audit intern care oferă siguranţă cu privire la buna funcţionare a controlului operaţiunilor la nivelul Comisiei;
  • la 1 ianuarie 2005, s-a introdus contabilitatea de angajamente şi corespunde standardelor internaţionale de contabilitate pentru sectorul public elaborate de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC).

Simplificarea instrumentelor şi procedurilor

Simplificarea procedurilor interne a urmărit o abordare pe verticală, care a implicat personalul din diferite departamente.Prin urmare, am revizuit o serie de proceduri interne (ex. procedura de delegare, consultările între servicii, aspectele lingvistice ale procedurilor de luare a deciziilor) care au condus la o revizuire majoră, în 2003, a Manualului de proceduri operaţionale al Comisiei .
Acest proces a fost însoţit de o serie de iniţiative privind punerea în aplicare de soluţii IT de vârf în domeniul resurselor umane şi al controlului financiar.
Tehnologiile digitale ne oferă posibilitatea de a transmite mai eficient informaţii , transformând radical modul în care comunicăm la nivelul serviciilor şi cu instituţiile partenere, cu cetăţenii şi cu grupurile societăţii civile.

Pentru informaţii suplimentare privind e-Comisia.

Commission civil service