Sökväg

Flerspråkighet

EU har i dagsläget 24 officiella språk. Å andra sidan måste EU-kommissionens 36 000 anställda kunna arbeta tillsammans och förstå varandra. För att göra det lättare att arbeta tillsammans och förstå varandra använder vi i praktiken tre arbetsspråk: engelska, franska och tyska. Det betyder att arbetet inom kommissionen för det mesta bedrivs på något av de språken. I praktiken kan du ofta höra en blandning av engelska, franska och tyska på våra interna möten och att man uttrycker sig på det språk som man uttrycker sig bäst på. Som regel kontrollerar vi också så att ingen har problem att förstå något av språken innan vi inleder en diskussion.

Så det kan krävas tolkning eller översättning till många språk vid möten med deltagare från olika länder. Dessutom måste vi översätta skriftligt material, meddelanden eller annan information som kommer från kommissionen. Vi vill att du ska få tillgång till information om EU på ett språk som du förstår.

För att du ska kunna göra dig en bild,

  • Generaldirektoratet för översättning översatte 1 800 000 sidor text under 2010!
  • kan vi nämna att generaldirektoratet för tolkning ser till att det finns tolkar vid över 11 000 möten varje år! Tolkarna gör det möjligt för människor som inte talar samma språk att förstå och kommunicera med varandra.

 

 

Commission civil service