Sökväg

Flerspråkighet

EU har 27 medlemsländer – och inom en överskådlig framtid ännu fler. Därför påverkar självklart flerspråkigheten i hög grad vårt dagliga arbete.Här är lite bakgrundsfakta.

EU har i dagsläget 23 officiella språk. Så det kan krävas tolkning eller översättning till många språk vid möten med deltagare från olika länder. Dessutom måste vi översätta skriftligt material, meddelanden eller annan information som kommer från kommissionen.Vi vill att du ska få tillgång till information om EU på ett språk som du förstår.

För att du ska kunna göra dig en bild, kan vi nämna att generaldirektoratet för tolkning ser till att det finns tolkar vid över 11 000 möten varje år!Tolkarna gör det möjligt för människor som inte talar samma språk att förstå och kommunicera med varandra.Generaldirektoratet för översättning översatte 1 324 231 sidor text under 2005!

Å andra sidan måste EU-kommissionens 25 000 anställda kunna arbeta tillsammans och förstå varandra. Därför har vi tre interna arbetsspråk, nämligenengelska, franska och tyska.Det innebär att arbetet inom kommissionen bedrivs på ett av dessa tre språk.I praktiken kan du ofta höra en blandning av engelska, franska och tyska på våra interna möten och att man uttrycker sig på det språk som man uttrycker sig bäst på. Som regel kontrollerar vi också så att ingen har problem att förstå något av språken innan vi inleder en diskussion.

Commission civil service