Navigacijska pot

Večjezičnost

Evropska unija ima zdaj 24 uradnih jezikov. Na seje pridejo ljudje iz različnih držav, zato je dokumente, sporočila in vse druge informacije, ki prihajajo iz Komisije, treba tolmačiti ali prevajati v številne druge jezike.Bistveno je, da evropski državljani dobijo informacije o EU v jeziku, ki ga razumejo.

Tako na primer na Generalnem direktoratu za tolmačenje tolmačijo na več kot 11 000 sestankih na leto!Tolmačenje omogoča ljudem, ki govorijo različne jezike, da se razumejo in sporazumevajo.Na Generalnem direktoratu za prevajanje pa so leta 2010 prevedli 1 800 000 strani!

Tudi 36 000 javnih uslužbencev Evropske komisije mora medsebojno sodelovati in se sporazumevati.Imamo tri delovne jezike:angleščino, francoščino in nemščino.To pomeni, da lahko na Evropski komisiji delamo v enem od teh treh jezikov.Dejansko na internih sestankih pogosto slišimo mešanico angleščine, francoščine in nemščine, saj se ljudje izražajo v jeziku, ki jim je najbližji.Praviloma pred začetkom razprav preverimo, ali so težave pri razumevanju enega od jezikov.

Commission civil service