Navigacijska pot

Večjezičnost

Evropska unija ima zdaj 24 uradnih jezikov. Tudi 36 000 javnih uslužbencev Evropske komisije mora medsebojno sodelovati in se sporazumevati. Čeprav Evropska komisija ni uradno določila delovnih jezikov in sporazumevanje z državljani v praksi poteka v vseh jezikih EU, Komisija pri svojem delu običajno uporablja tri jezike – angleščino, francoščino in nemščino. Seveda imajo tudi drugi jeziki svoje pomembno mesto v instituciji.

Na seje pridejo ljudje iz različnih držav, zato je dokumente, sporočila in vse druge informacije, ki prihajajo iz Komisije, treba tolmačiti ali prevajati v številne druge jezike. Bistveno je, da evropski državljani dobijo informacije o EU v jeziku, ki ga razumejo.

Tako na primer

  • na Generalnem direktoratu za prevajanje pa so leta 2010 prevedli 1 800 000 strani!
  • na Generalnem direktoratu za tolmačenje tolmačijo na več kot 11 000 sestankih na leto!Tolmačenje omogoča ljudem, ki govorijo različne jezike, da se razumejo in sporazumevajo.

 

 

Commission civil service