Navigacijska pot

Večjezičnost

Evropska unija ima 27 držav članic.Njihovo število se bo v prihodnosti še povečalo.Zato je večjezičnost  pomemben dejavnik njenih vsakdanjih dejavnosti.Poglejmo podrobneje:

Evropska unija ima zdaj 23 uradnih jezikov.Na seje pridejo ljudje iz različnih držav, zato je dokumente, sporočila in vse druge informacije, ki prihajajo iz Komisije, treba tolmačiti ali prevajati v številne druge jezike.Bistveno je, da evropski državljani dobijo informacije o EU v jeziku, ki ga razumejo.

Tako na primer na Generalnem direktoratu za tolmačenje tolmačijo na več kot 11 000 sestankih na leto!Tolmačenje omogoča ljudem, ki govorijo različne jezike, da se razumejo in sporazumevajo.Na Generalnem direktoratu za prevajanje pa so leta 2005 prevedli 1 324 231 strani!

Tudi 25 000 javnih uslužbencev Evropske komisije mora medsebojno sodelovati in se sporazumevati.Imamo tri delovne jezike:angleščino, francoščino in nemščino.To pomeni, da lahko na Evropski komisiji delamo v enem od teh treh jezikov.Dejansko na internih sestankih pogosto slišimo mešanico angleščine, francoščine in nemščine, saj se ljudje izražajo v jeziku, ki jim je najbližji.Praviloma pred začetkom razprav preverimo, ali so težave pri razumevanju enega od jezikov.

Commission civil service