Navigačný riadok

Viacjazyčnosť

Európska únia má v súčasnosti 24 úradných jazykov. Na druhej strane, aj 36 000 zamestnancov verejnej správy Európskej komisie musí byť schopných spolupracovať a navzájom sa dorozumieť. Hoci Komisia oficiálne neustanovila pracovné jazyky a komunikuje s občanmi vo všetkých jazykoch EÚ, v praxi sa v Komisii používa spravidla angličtina, francúzština alebo nemčina. Ale samozrejme aj iné jazyky majú svoje miesto v rámci našej inštitúcie.

Takže pre stretnutia, na ktorých sa zúčastňujú ľudia z rôznych štátov, dokumenty, oznámenia a všetky ostané druhy informácií, ktoré vydáva Komisia, sa môže vyžadovať tlmočenie alebo preklad do určitého počtu jazykov. Je to podstatné preto, aby občania Európy mohli mať prístup k informáciám o EÚ v jazyku, ktorý ovládajú.

Aby sme vám poskytli hrubý obraz,

  • generálne riaditeľstvo pre preklady preložilo v roku 2010 1 800 000 strán!
  • Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie zabezpečuje tlmočníkov na viac ako 11 000 stretnutí každý rok.Tlmočníci umožňujú ľuďom, ktorí neovládajú spoločný jazyk, aby sa dorozumeli a komunikovali spolu.

 

Commission civil service