Navigačný riadok

Viacjazyčnosť

Európska únia má v súčasnosti 24 úradných jazykov.Takže pre stretnutia, na ktorých sa zúčastňujú ľudia z rôznych štátov, dokumenty, oznámenia a všetky ostané druhy informácií, ktoré vydáva Komisia, sa môže vyžadovať tlmočenie alebo preklad do určitého počtu jazykov.Je to podstatné preto, aby občania Európy mohli mať prístup k informáciám o EÚ v jazyku, ktorý ovládajú.

Aby sme vám poskytli hrubý obraz, generálne riaditeľstvo pre tlmočenie zabezpečuje tlmočníkov na viac ako 11 000 stretnutí každý rok.Tlmočníci umožňujú ľuďom, ktorí neovládajú spoločný jazyk, aby sa dorozumeli a komunikovali spolu.Generálne riaditeľstvo pre preklady preložilo v roku 2010 1 800 000 strán!

Na druhej strane, aj 36 000 zamestnancov verejnej správy Európskej komisie musí byť schopných spolupracovať a navzájom sa dorozumieť.Z tohto dôvodu máme tri pracovné jazyky:anglický, francúzsky a nemecký jazyk.Znamená to, že v rámci Komisie sa môže na prácu používať jeden z týchto troch jazykov.V skutočnosti na našich vnútorných stretnutiach budete často krát počuť zmes angličtiny, francúzštiny a nemčiny a ľudia používajú jazyk, v ktorom sa im najlepšie vyjadruje.Je pravidlom, že pred začatím diskusie preverujeme, či by mohli nastať komplikácie s porozumením v tom či onom jazyku.

Commission civil service