Ścieżka nawigacji

Wielojęzyczność

W UE liczącej 27 państw, do której wkrótce dołączą kolejne kraje, wielojęzyczność odgrywa dużą rolę w codziennej działalności.

W chwili obecnej w Unii Europejskiej funkcjonują 23 języki urzędowe. Tak więc spotkania, w których uczestniczą ludzie z różnych krajów, dokumenty, komunikaty, a także wszelkie inne rodzaje informacji pochodzące z Komisji mogą wymagać tłumaczenia ustnego lub pisemnego na wiele języków. Jest to niezbędne dla zapewnienia obywatelom Europy dostępu do informacji o UE w języku, który jest dla nich zrozumiały.

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych zapewnia tłumaczenia konferencyjne podczas ponad 11 tys. posiedzeń rocznie. Dzięki tłumaczom ustnym osoby, które nie mówią tym samym językiem, mogą się porozumieć. Natomiast w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych w roku 2005 przetłumaczono 1 324 231 stron.

Również 25 tysięcy urzędników Komisji Europejskiej musi być w stanie razem pracować i wzajemnie się rozumieć. W związku z tym w Komisji funkcjonują trzy języki robocze: angielski, francuski i niemiecki. Oznacza to, że praca w Komisji może być wykonywana w jednym z tych trzech języków. W praktyce podczas spotkań wewnętrznych często można usłyszeć mieszankę angielskiego, francuskiego i niemieckiego, a ludzie używają języka, którym najlepiej władają. Na ogół, przed rozpoczęciem dyskusji, sprawdza się, czy mogą wystąpić problemy ze zrozumieniem któregoś z używanych języków.

Commission civil service