Ścieżka nawigacji

Wielojęzyczność

W chwili obecnej w Unii Europejskiej funkcjonują 24 języki urzędowe. Również 36 tysięcy urzędników Komisji Europejskiej musi być w stanie razem pracować i wzajemnie się rozumieć. Formalnie Komisja nie przyjęła żadnego języka pracy i komunikuje się ze społeczeństwem we wszystkich językach UE. Jednak w praktyce pracujemy w trzech językach: angielskim, francuskim i niemieckim. Oczywiście inne języki również zajmują ważne miejsce w naszej instytucji.

Tak więc spotkania, w których uczestniczą ludzie z różnych krajów, dokumenty, komunikaty, a także wszelkie inne rodzaje informacji pochodzące z Komisji mogą wymagać tłumaczenia ustnego lub pisemnego na wiele języków. Jest to niezbędne dla zapewnienia obywatelom Europy dostępu do informacji o UE w języku, który jest dla nich zrozumiały.

Dyrekcja Generalna ds.

  • Natomiast w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych w roku 2010 przetłumaczono 1 800 000 stron.
  • Tłumaczeń Ustnych zapewnia tłumaczenia konferencyjne podczas ponad 11 tys. posiedzeń rocznie. Dzięki tłumaczom ustnym osoby, które nie mówią tym samym językiem, mogą się porozumieć.

 

 

Commission civil service