Kruimelpad

Meertaligheid

In een Europese Unie met 27 landen, en in de toekomst wellicht nog meer, speelt de grote verscheidenheid aan talen vanzelfsprekend een grote rol bij het dagelijks werk. Laten we eens kijken hoe dat er in de praktijk aan toe gaat.

De Europese Unie telt 23 officiële talen.Voor vergaderingen met mensen uit verschillende landen, maar ook voor documenten, mededelingen en voorlichting van de Commissie zijn dus vertalers en tolken nodig.Vertalen is van essentieel belang, want zo krijgt iedere Europeaan de informatie van de EU in een taal die hij begrijpt.

Om u een idee te geven: het directoraat-generaal Tolken levert conferentietolken voor meer dan 11.000 vergaderingen per jaar.Dankzij die tolken kunnen mensen die geen taal gemeenschappelijk hebben, elkaar toch begrijpen en met elkaar spreken.Het directoraat-generaal Vertaling zorgt dan weer voor de schriftelijke vertalingen, in 2005 maar liefst 1.324.231 pagina's!

Ondertussen moeten de 25.000 ambtenaren van de Europese Commissie natuurlijk wel kunnen samenwerken en elkaar kunnen begrijpen.Daarom is er gekozen voor drie werktalen:Engels, Frans en Duits.Dit betekent dat al het werk binnen de Commissie in een van deze drie talen gebeurt.In de praktijk kun je bij interne besprekingen vaak Engels, Frans en Duits door elkaar horen en iedereen kiest de taal waarin hij of zij zich het makkelijkst kan uitdrukken.In de regel wordt er voor iedere bespreking altijd even gecontroleerd of iedereen de gesprekken kan volgen in de taal die er is gekozen.

Commission civil service