Kruimelpad

Meertaligheid

De Europese Unie telt 24 officiële talen. Ondertussen moeten de 36.000 ambtenaren van de Europese Commissie natuurlijk wel kunnen samenwerken en elkaar kunnen begrijpen. De Europese Commissie communiceert met de burger in al de EU-talen. Binnen de Commissie zijn er geen officiële werktalen. Maar in de praktijk worden daar toch vooral Engels, Frans en Duits gebruikt, al hebben de overige EU-talen er natuurlijk ook hun plaats.

Voor vergaderingen met mensen uit verschillende landen, maar ook voor documenten, mededelingen en voorlichting van de Commissie zijn dus vertalers en tolken nodig. Vertalen is van essentieel belang, want zo krijgt iedere Europeaan de informatie van de EU in een taal die hij begrijpt.

Om u een idee te geven:

  • Het directoraat-generaal Vertaling zorgt dan weer voor de schriftelijke vertalingen, in 2010 maar liefst 1.800.000 pagina's!
  • het directoraat-generaal Tolken levert conferentietolken voor meer dan 11.000 vergaderingen per jaar.Dankzij die tolken kunnen mensen die geen taal gemeenschappelijk hebben, elkaar toch begrijpen en met elkaar spreken.

 

Commission civil service