Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-multilingwiżmu

Bħalissa, l-Unjoni Ewropea għandha 24 lingwa uffiċjali. Mill-banda l-oħra, il-36,000 uffiċjal ċivili impjegati mal-Kummissjoni Ewropea wkoll jeħtiġilhom li biex jaħdmu flimkien ikunu kapaċi jifhmu lil xulxin. Anki jekk il-Kummissjoni ma adottatx formalment il-lingwi ta' ħidma u tinteraġixxi maċ-ċittadini bil-lingwi kollha tal-UE, fil-prattika, jista' effettivament jiġi innotat li l-ħidma fil-Kummissjoni ssir normalment bl-Ingliż, il-Franċiż u l-Ġermaniż. Iżda sintendi lingwi oħrajn ukoll għandhom posthom fl-Istituzzjoni tagħna.

Għaldaqstant, il-laqgħat li jinvolvu persuni minn pajjiżi differenti, id-dokumenti,il-komunikazzjonijiet u kwalunkwe tip ieħor ta' informazzjoni li toħroġ mill-Kummissjoni spiss jeħtiġilhom jiġu interpretati jew tradotti f'għadd ta' lingwi. Dan huwa essenzjali sabiex iċ-ċittadini Ewropej ikollhom il-possibilità li jaċċessaw l-informazzjoni dwar l-UE b'lingwa li jifhmu.

Biex nagħtuk idea ġenerali,

  • id-Direttorat Ġenerali inkarigat mill-Interpretazzjoni jipprovdi interpreti għal aktar minn 11,000 laqgħa fis-sena!L-interpreti jagħmluha possibbli għal dawk li m'għandhomx lingwa in komuni li jifhmu u jikkomunikaw ma' xulxin.
  • Id-Direttorat Ġenerali inkarigat mit-Traduzzjoni ttraduċa 1,800,000 paġna fl-2010!

 

Commission civil service