Navigācijas ceļš

Daudzvalodība

ES ir 27 valstis, un nākotnē būs vēl vairāk, tāpēc ir skaidrs, ka mūsu ikdienas darbībās liela nozīme ir daudzvalodībai.Paskatīsimies, ko tas praktiski nozīmē.

Eiropas Savienībai ir 23 oficiālās valodas.Līdz ar to sanāksmēm, kurās piedalās cilvēki no dažādām valstīm, dokumentiem, paziņojumiem un cita veida informācijai, ko sniedz Komisija, iespējams, ir vajadzīgs mutisks vai rakstisks tulkojums vairākās valodās.Ir svarīgi, lai informācija par ES Eiropas pilsoņiem būtu pieejama valodā, kuru viņi saprot.

Aptuvenam priekšstatam par darba apjomu var minēt faktu, ka Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts ik gadu nodrošina mutisko tulkošanu vairāk nekā 11 000 sanāksmēs.Pateicoties mutiskajiem tulkiem, cilvēki, kam nav kopīgas valodas, savā starpā var saprasties un sazināties.Rakstiskās tulkošanas ģenerāldirektorātā 2005. gadā iztulkota 1 324 231 lapa.

Turklāt Eiropas Komisijas 25 000 ierēdņu ir jāspēj sastrādāties un saprasties savā starpā.Tāpēc mums ir trīs darba valodas:angļu, franču un vācu.Tas nozīmē, ka Komisijā darbu var veikt vienā no šīm trijām valodām.  Praktiski mūsu iekšējo sanāksmju laikā tiek izmantotas visas šīs valodas; cilvēki izsakās valodā, kurā jūtas brīvāk.Principā katras diskusijas sākumā mēs vienmēr pārliecināmies, vai nav kādu saprašanās problēmu vienā vai otrā valodā.

Commission civil service