Navigācijas ceļš

Daudzvalodība

Eiropas Savienībai ir 24 oficiālās valodas. Turklāt Eiropas Komisijas 36 000 ierēdņu ir jāspēj sastrādāties un saprasties savā starpā. Kaut arī Komisija nav oficiāli pieņēmusi darba valodas un ar iedzīvotājiem sazinās visās ES valodās, praksē darbs Komisijā galvenokārt norit angļu, franču vai vācu valodā. Tomēr pārējām valodām, protams, arī ir sava vieta mūsu iestādē.

Līdz ar to sanāksmēm, kurās piedalās cilvēki no dažādām valstīm, dokumentiem, paziņojumiem un cita veida informācijai, ko sniedz Komisija, iespējams, ir vajadzīgs mutisks vai rakstisks tulkojums vairākās valodās. Ir svarīgi, lai informācija par ES Eiropas pilsoņiem būtu pieejama valodā, kuru viņi saprot.

Aptuvenam priekšstatam par darba apjomu var minēt faktu,

  • rakstiskās tulkošanas ģenerāldirektorātā 2010. gadā iztulkota 1 800 000 lapa.
  • ka Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts ik gadu nodrošina mutisko tulkošanu vairāk nekā 11 000 sanāksmēs.Pateicoties mutiskajiem tulkiem, cilvēki, kam nav kopīgas valodas, savā starpā var saprasties un sazināties.

 

Commission civil service