Naršymo kelias

Daugiakalbystė

Šiuo metu Europos Sąjungoje yra 24 oficialiosios kalbos. Kita vertus, 36 000 Europos Komisijos tarnautojų taip pat reikia sugebėti kartu dirbti ir vieniems kitus suprasti. Nors Komisija nėra oficialiai priėmusi darbo kalbų, o su piliečiais bendrauja visomis ES kalbomis, iš tiesų darbas Komisijoje paprastai vyksta anglų, prancūzų arba vokiečių kalba. Tačiau, žinoma, kitos kalbos mūsų institucijoje taip pat vartojamos.

Taigi gali prireikti įvairių šalių žmonių susitikimų, dokumentų, pranešimų arba bet kokios kitokios Komisijos informacijos vertimo žodžiu arba raštu į įvairias kalbas. Tai nepaprastai svarbu, kad Europos piliečiai galėtų gauti informaciją apie ES jiems suprantama kalba.

Kad susidarytumėte bendrą vaizdą, pateikiame pavyzdį:

  • Vertimo žodžiu generalinio direktorato vertėjai kasmet verčia per daugiau kaip 11 000 susitikimų!Nemokantiems bendros kalbos žmonėms vertėjai žodžiu padeda vieniems kitus suprasti ir bendrauti.
  • Vertimo raštu generalinis direktoratas 2010 m. išvertė 1 800 000 puslapių!

 

Commission civil service