Naršymo kelias

Daugiakalbystė

Akivaizdu, kad 27 šalių (netrukus jų bus dar daugiau) Europos Sąjungos kasdieninėje veikloje pagrindinis vaidmuo tenka daugiakalbystei.Aptarkime tai plačiau.

Šiuo metu Europos Sąjungoje yra 23 oficialiosios kalbos. Taigi gali prireikti įvairių šalių žmonių susitikimų, dokumentų, pranešimų arba bet kokios kitokios Komisijos informacijos vertimo žodžiu arba raštu į įvairias kalbas.Tai nepaprastai svarbu, kad Europos piliečiai galėtų gauti informaciją apie ES jiems suprantama kalba.

Kad susidarytumėte bendrą vaizdą, pateikiame pavyzdį:Vertimo žodžiu generalinio direktorato vertėjai kasmet verčia per daugiau kaip 11 000 susitikimų!Nemokantiems bendros kalbos žmonėms vertėjai žodžiu padeda vieniems kitus suprasti ir bendrauti.Vertimo raštu generalinis direktoratas 2005 m. išvertė 1 324 231 puslapių!

Kita vertus, 25 000 Europos Komisijos tarnautojų taip pat reikia sugebėti kartu dirbti ir vieniems kitus suprasti.Todėl yra trys darbo kalbos:anglų, prancūzų ir vokiečių.Tai reiškia, kad Komisijoje darbai atliekami viena iš šių kalbų.Iš tikrųjų vidaus susirinkimuose dažnai išgirsite kalbant visomis trimis kalbomis – žmonės kalba ta kalba, kuria jiems patogiausia.Paprastai prieš pradėdami diskusijas pasitikriname, ar visi supranta bent vieną iš šių kalbų.

Commission civil service