Navigointipolku

Monikielisyys

 Euroopan unionilla tällä hetkellä 24 virallista kieltä. Myös Euroopan komission 36 000 virkamiehen on pystyttävä työskentelemään yhdessä ja ymmärtämään toisiaan. Vaikka komissio ei ole muodollisesti vahvistanut työkieliään ja vaikka se kommunikoi kansalaisten kanssa kaikilla EU:n virallisilla kielillä, käytännössä sen työkielenä on yleensä englanti, ranska tai saksa. Muillakin EU-kielillä on kuitenkin paikkansa toimielimessä.

Siitä syystä kokoukset, joissa on osallistujia eri maista, asiakirjat, tiedonannot tai muu komissiosta lähtöisin oleva tieto saatetaan joutua tulkkaamaan tai kääntämään useille eri kielille. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että kansalaiset voisivat saada tietoa EU:sta ymmärtämällään kielellä.

  • Vuonna 2010 käännöstoimen pääosastossa puolestaan käännettiin 1 800 000 sivua tekstiä.
  • Komission tulkkauksen pääosasto järjestää tulkkauksen yli 11 000 kokoukseen vuosittain. Tulkkien ansiosta ihmiset, jotka eivät puhu samaa kieltä, voivat ymmärtää toisiaan ja kommunikoida keskenään.

 

Commission civil service