Navigointipolku

Monikielisyys

 Euroopan unionilla tällä hetkellä 24 virallista kieltä.

Siitä syystä kokoukset, joissa on osallistujia eri maista, asiakirjat, tiedonannot tai muu komissiosta lähtöisin oleva tieto saatetaan joutua tulkkaamaan tai kääntämään useille eri kielille.Tämä on tärkeää sen vuoksi, että kansalaiset voisivat saada tietoa EU:sta ymmärtämällään kielellä.

Komission tulkkauksen pääosasto järjestää tulkkauksen yli 11 000 kokoukseen vuosittain.Tulkkien ansiosta ihmiset, jotka eivät puhu samaa kieltä, voivat ymmärtää toisiaan ja kommunikoida keskenään.Vuonna 2010 käännöstoimen pääosastossa puolestaan käännettiin 1 800 000 sivua tekstiä.

Myös Euroopan komission 36 000 virkamiehen on pystyttävä työskentelemään yhdessä ja ymmärtämään toisiaan.Sen vuoksi komissiossa käytetään kolmea työkieltä:englantia, ranskaa ja saksaa.Komissiossa voidaan siis työskennellä jollakin näistä kolmesta kielestä.Komission kokouksissa kuulee käytännössä englantia, ranskaa ja saksaa sekaisin ja ihmiset käyttävät sitä kieltä, jolla he pystyvät ilmaisemaan itseään luontevimmin.Yleensä ennen keskustelun alkua tarkastetaan, onko kenelläkään osallistujista ongelmia ymmärtää jotakin työkielistä.

Commission civil service