Navigatsioonitee

Keeleline mitmekesisus

Euroopa Liidus on 24 ametlikku keelt. Euroopa Komisjoni 36 000 ametnikku peavad suutma töötada koos ja mõista üksteist. Kuigi komisjon ei ole ametlikult töökeeli vastu võtnud ning suhtleb kodanikega kõigis ELi keeltes, võib tegelikkuses märgata, et komisjoni töö toimub tavaliselt inglise, prantsuse või saksa keeles. Kuid loomulikult kasutatakse meie institutsioonis ka teisi keeli.

Seega on eri keeltesse vaja tõlkida koosolekuid, kus osalevad eri riikidest pärit inimesed, dokumente, teatisi või muud laadi komisjoni teavet.Tõlkimine on väga oluline, kuna kodanikud saavad niiviisi teavet selles ELi keeles, mida nad räägivad.

Näiteks võib tuua suulise tõlke peadirektoraadi,

  • kelle tõlgid tõlgivad iga aasta rohkem kui 11 000 koosolekul.
  • Tõlgid aitavad eri keeli rääkivatel inimestel üksteisest aru saada ja omavahel suhelda. Kirjaliku tõlke peadirektoraat tõlkis 2010. aastal 1 800 000 lehekülge.

 

Commission civil service