Navigatsioonitee

Keeleline mitmekesisus

27-liikmelises Euroopa Liidus on meie igapäevaelus keelelisel mitmekesisusel oluline osa.Uurigem seda lähemalt.

Euroopa Liidus on 23 ametlikku keelt. Seega on eri keeltesse vaja tõlkida koosolekuid, kus osalevad eri riikidest pärit inimesed, dokumente, teatisi või muud laadi komisjoni teavet.Tõlkimine on väga oluline, kuna kodanikud saavad niiviisi teavet selles ELi keeles, mida nad räägivad.

Näiteks võib tuua suulise tõlke peadirektoraadi, kelle tõlgid tõlgivad iga aasta rohkem kui 11 000 koosolekul.Tõlgid aitavad eri keeli rääkivatel inimestel üksteisest aru saada ja omavahel suhelda.Kirjaliku tõlke peadirektoraat tõlkis 2005. aastal 1 324 231 lehekülge.

Euroopa Komisjoni 25 000 ametnikku peavad suutma töötada koos ja mõista üksteist.Seepärast kasutame kolme töökeelt:inglise, prantsuse ja saksa keel.Seega saab komisjonis töötada ühes neist töökeeltest. Meie sisekoosolekutel kuulete mõttevahetusi inglise, prantsuse ja saksa keeles ning töötajad räägivad selles keeles, milles nad end kõige paremini väljendada suudavad.Tavaliselt kontrollime enne koosolekut, kas mõne keele puhul esineb raskusi mõistmisel.

Commission civil service