Διαδρομή πλοήγησης

Πολυγλωσσία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη στιγμή αυτή 24 επίσημες γλώσσες. Εξάλλου, οι 36.000 υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται μεταξύ τους και να καταλαβαίνουν οι μεν τους δε. Παρόλο που η Επιτροπή δεν έχει επισήμως ορίσει γλώσσες εργασίας και επικοινωνεί με τους πολίτες σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, στην πράξη μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι οι εργασίες εντός της Επιτροπής διενεργούνται συνήθως στα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα γερμανικά. Ασφαλώς, όμως, και άλλες γλώσσες έχουν τη θέση τους στο θεσμικό αυτό όργανο.

Έτσι, οι συνεδριάσεις στις οποίες συμμετέχουν άτομα από διάφορες χώρες, τα έγγραφα, οι ανακοινώσεις ή κάθε άλλου είδους πληροφορία που προέρχεται από την Επιτροπή χρειάζεται ενδεχομένως διερμηνεία ή μετάφραση σε ορισμένες άλλες γλώσσες, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες για την ΕΕ σε γλώσσα που κατανοούν.

Για να αποκτήσετε μια ιδέα,

  • Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης, από την πλευρά της, μετέφρασε 1.800.000 σελίδες το 2010!
  • η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας διαθέτει διερμηνείς για περισσότερες από 11.000 συνεδριάσεις κάθε χρόνο!Οι διερμηνείς βοηθούν άτομα που δεν μιλούν την ίδια γλώσσα να επικοινωνούν μεταξύ τους.

 

Commission civil service