Διαδρομή πλοήγησης

Πολυγλωσσία

Σε μία ΕΕ με 27 κράτη μέλη, και περισσότερα στο μέλλον, είναι προφανές ότι η πολυγλωσσία έχει έντονη παρουσία στις καθημερινές μας δραστηριότητες.Αναλυτικότερα:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη στιγμή αυτή 23 επίσημες γλώσσες. Έτσι, οι συνεδριάσεις στις οποίες συμμετέχουν άτομα από διάφορες χώρες, τα έγγραφα, οι ανακοινώσεις ή κάθε άλλου είδους πληροφορία που προέρχεται από την Επιτροπή χρειάζεται ενδεχομένως διερμηνεία ή μετάφραση σε ορισμένες άλλες γλώσσες, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες για την ΕΕ σε γλώσσα που κατανοούν.

Για να αποκτήσετε μια ιδέα, η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας διαθέτει διερμηνείς για περισσότερες από 11.000 συνεδριάσεις κάθε χρόνο!Οι διερμηνείς βοηθούν άτομα που δεν μιλούν την ίδια γλώσσα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης, από την πλευρά της, μετέφρασε 1.324.231 σελίδες το 2005!

Εξάλλου, οι 25.000 υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται μεταξύ τους και να καταλαβαίνουν οι μεν τους δε. Για το λόγο αυτό, έχουμε καθιερώσει τρεις γλώσσες εργασίας:τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Γερμανικά.Αυτό σημαίνει ότι οι εργασίες στο εσωτερικό της Επιτροπής μπορούν να γίνονται σε μία από τις τρεις αυτές γλώσσες.Στην πράξη, κατά τις εσωτερικές συνεδριάσεις συνήθως επικρατεί ένα μίγμα από τις τρεις γλώσσες και κάθε υπάλληλος εκφράζεται στη γλώσσα στην οποία ο ίδιος νοιώθει πιό άνετα. Κατά κανόνα, πριν από την έναρξη κάθε συνεδρίασης, ελέγχουμε μήπως υπάρχουν προβλήματα κατανόησης σε μία από τις γλώσσες.

Commission civil service