Cesta

Mnohojazyčnost

Je jasné, že v EU s 27 zeměmi, kterých bude v blízké budoucnosti ještě víc, hraje mnohojazyčnost při našich každodenních činnostech významnou úlohu. Podívejme se na to podrobněji:

Evropská unie má v současnosti 23 úředních jazyků. Zasedání, kterých se účastní lidé z různých zemí, a dokumenty, sdělení nebo jakýkoli jiný druh informací, které pocházejí od Komise, proto mohou vyžadovat tlumočení nebo překlad do řady jazyků. Je to důležité, aby evropští občané měli přístup k informacím o EU v jazyce, kterému rozumějí.

Abyste získali alespoň hrubou představu, generální ředitelství pro tlumočení poskytuje každý rok tlumočníky na více než 11 000 zasedání! Tlumočníci umožňují lidem, kteří mluví různými jazyky, aby si rozuměli a mohli spolu komunikovat. Generální ředitelství pro překlady přeložilo v roce 2005 celkem 1 324 231 stran!

Na druhou stranu 25 000 úředníků Evropské komise musí být schopno spolupracovat a rozumět si. Proto máme tři pracovní jazyky: angličtinu, francouzštinu a němčinu. To znamená, že práci v Komisi lze vykonávat v jednom z těchto tří jazyků. V praxi na našich interních jednáních často uslyšíte směsici angličtiny, francouzštiny a němčiny a lidé se budou vyjadřovat v jazyce, ve kterém se cítí nejjistěji. Než zahájíme jakoukoli diskusi, zpravidla zkontrolujeme, zda neexistují problémy s porozuměním v tom či onom jazyce.

Commission civil service