Cesta

Mnohojazyčnost

Evropská unie má v současnosti 24 úředních jazyků. Na druhou stranu 36.000 úředníků Evropské komise musí být schopno spolupracovat a rozumět si. Přestože Komise nikdy formálně neurčila, které budou její pracovní jazyky, a s občany komunikuje ve všech jazycích EU, v praxi se v Komisi používá zpravidla angličtina, francouzština a němčina. Ostatní jazyky mají v evropských institucích samozřejmě také své místo.

Zasedání, kterých se účastní lidé z různých zemí, a dokumenty, sdělení nebo jakýkoli jiný druh informací, které pocházejí od Komise, proto mohou vyžadovat tlumočení nebo překlad do řady jazyků. Je to důležité, aby evropští občané měli přístup k informacím o EU v jazyce, kterému rozumějí.

Abyste získali alespoň hrubou představu,

  • generální ředitelství pro překlady přeložilo v roce 2010 celkem 1 800 000 stran!
  • Generální ředitelství pro tlumočení poskytuje každý rok tlumočníky na více než 11 000 zasedání! Tlumočníci umožňují lidem, kteří mluví různými jazyky, aby si rozuměli a mohli spolu komunikovat.

 

 

Commission civil service