Sökväg

En modern förvaltning

”En modern förvaltning” betyder olika saker för olika personer.Inom EU-kommissionen anser vi att det innebär en förvaltning som bygger på principerna om effektivitet, öppenhet och ansvar.

Under de senaste sex åren har kommissionen och dess anställda strävat efter att omdana de administrativa systemen och procedurerna och ekonomi- och personalförvaltningen. Vi har också ändrat på planeringen av vår verksamhet.Resultatet är den mest genomgripande interna moderniseringen sedan EU-kommissionen grundades 1958.

Läs mer om några av de inslag och åtgärder som har gjort kommissionen till en modern förvaltning:

Commission civil service