Navigačný riadok

Moderná správa

„Moderná správa“ môže mať pre rôznych ľudí rôzny význam.Na Komisii sme však presvedčení, že je to správa založená na zásadách efektivity, transparentnosti a zodpovednosti.

Počas uplynulých šiestich rokov sa Komisia a je pracovníci usilovali o prehodnotenie systému správy a postupov, riadenia finančných a ľudských zdrojov a spôsobu, akým plánuje a organizuje svoje činnosti.Výsledkom bola najradikálnejšia vnútorná modernizácia od vzniku Európskej komisie v roku 1958.

Viac informácii o niektorých charakteristických prvkoch, politikách a úkonoch, ktoré prispievajú k tomu, že sa Komisia stáva modernou správou:

Commission civil service