Ścieżka nawigacji

Nowoczesna administracja

Termin „nowoczesna administracja“ nie dla wszystkich oznacza to samo. Jednak w Komisji uważa się, że jest to administracja oparta na zasadach skuteczności, przejrzystości i odpowiedzialności.

W ciągu ostatnich sześciu lat Komisja i jej pracownicy pracowali nad gruntowną reformą systemu administracyjnego i procedur, zarządzania zasobami finansowymi i ludzkimi, a także sposobu planowania działań. Była to najbardziej radykalna modernizacja wewnętrzna Komisji od czasu jej utworzenia w 1958 r.

Więcej informacji na temat poszczególnych aspektów, polityk i działań, które pomogły w przekształceniu Komisji w nowoczesną jednostkę administracyjną, można znaleźć poniżej:

Commission civil service