Navigācijas ceļš

Moderna administrācija

Katram ir sava ideja par to, kāda varētu būt "moderna" administrācija.Komisijā mēs domājam, ka tā ir administrācija, kuras pamatā ir tādi principi kā efektivitāte, caurskatāmība un atbildība.

Pēdējo sešu gadu laikā tika īstenota plaša reforma administratīvajās sistēmās un procedūrās, cilvēkresursu un finanšu vadībā, kā arī Komisijas darbības plānošanā un programmu izstrādē.Šie modernizēšanas centieni bijuši radikālākie kopš Eiropas Komisijas izveides 1958. gadā.

Papildu informācijai par dažādiem aspektiem, politikas jomām un darbībām, kas apliecina, ka Komisijai ir moderna administrācija:

Commission civil service