Διαδρομή πλοήγησης

Μια σύγχρονη διοίκηση

Η έκφραση “σύγχρονη διοίκηση” μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα για τον καθένα. Ωστόσο, στην Επιτροπή πιστεύουμε ότι μια σύγχρονη διοίκηση είναι αυτή που βασίζεται στις αρχές της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της υπευθυνότητας.

Τα τελευταία έξι χρόνια, η Επιτροπή και το προσωπικό της ανέλαβαν να εξετάσουν λεπτομερώς τα διοικητικά συστήματα και τις διαδικασίες, τη διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού και τον τρόπο σχεδιασμού και προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της Επιτροπής. Αυτό οδήγησε στον ριζοσπαστικότερο εσωτερικό εκσυγχρονισμό από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1958.

Μάθετε περισσότερα για ορισμένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις πολιτικές και τις πράξεις που συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης Επιτροπής:

Commission civil service