Sti

En moderne administration

“En moderne administration” kan betyde noget forskelligt for forskellige mennesker. I Kommissionen mener vi imidlertid, at det er en administration baseret på principperne effektivitet, åbenhed og ansvarlighed.

I de sidste seks år har Kommissionen og dens ansatte foretaget en revision af de administrative systemer og procedurer, forvaltningen af økonomiske og menneskelige ressourcer og den måde, Kommissionen planlægger og programmerer sine aktiviteter på. Det har ført til den mest gennemgribende interne modernisering, siden Kommissionens oprettelse i 1958.

Her kan du læse mere om nogle af de særlige elementer, politikker og aktioner, der er med til at gøre Kommissionen til en moderne administration:

Commission civil service