Cesta

Moderní správa

Pod pojmem „moderní správa“ si mohou různí lidé představovat různé věci. V Komisi jsme však přesvědčeni, že jde o správu založenou na zásadách účinnosti, transparentnosti a odpovědnosti.

V uplynulých šesti letech se Komise a její zaměstnanci zabývali úkolem přepracovat správní systémy a postupy, řízení finančních a lidských zdrojů a způsob plánování svých činností. To vedlo k nejradikálnější vnitřní modernizaci od zřízení Evropské komise v roce 1958.

Zjistěte si více o některých prvcích, politikách a opatřeních, která přispívají k modernizaci správy prováděné Komisí:

 

Commission civil service