Навигационна пътека

Модерна администрация

„Модерна администрация“ може да означава различни неща за различните хора.Но в Комисията ние вярваме, че това е администрация, основана на принципите на ефективност, прозрачност и отчетност.

През последните шест години Комисията и нейните служители работят по амбициозния проект за преразглеждане и преструктуриране на нейните административни системи и процедури, на управлението на финансовите и човешки ресурси и на начините, по които тя планира и програмира своите дейности.Това доведе до най-радикалната вътрешна модернизация от създаването на Комисията през 1958 г.

Научете повече за отличителните черти, политики и действия, които допринасят за превръщане на Комисията в модерна администрация:

 

Commission civil service