Navigacijska pot

Prijaznost do okolja

EMAS: uresničevanje načel

Evropska podjetja lahko že od leta 1993 ocenjujejo, poročajo in izboljšujejo svojo okoljsko uspešnost po Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS). Leta 2001 je sistem zajel tudi javne in zasebne organizacije, Evropska komisija pa je sprejela politično odločitev, da tudi sama uresniči ta načela in uporablja Uredbo EMAS za lastne dejavnosti!

Leta 2005 so štirje generalni direktorati in službe Evropske komisije pridobili certifikat EMAS za okolju prijazno ravnanje.S tem so tlakovali pot za druge službe.

S certifikati EMAS se je Evropska komisija pridružila vedno večjemu številu evropskih javnih organov pri njihovih prizadevanjih za trajnostno upravljanje virov in procesov.

Več ...

Mobilnost in prevoz

Stavbe Evropske komisije so na različnih mestih.Samo Bruselj ima več kot 50 stavb.To pomeni, da osebje Komisije pogosto potuje od poslopja do poslopja na sestanke in druge dejavnosti.V poslopjih Komisije je na voljo skoraj 200 službenih koles za okolju prijazno potovanje po Bruslju, ki hkrati koristi tudi telesni kondiciji.V letu 2004  so uslužbenci več kot 10 000-krat uporabili kolo.

Evropska komisija je z bruseljskim javnim prevoznikom (STIB/MIVB) sklenila poseben sporazum za brezplačni prevoz ali prevoz po znižanih cenah na treh posebnih avtobusnih progah med poslopji Komisije in središčem Bruslja ter letališčem.Tako niso potrebne vožnje z avtom.

Več o načrtu mobilnosti za osebje Komisije v Bruslju .

Stavbe Komisije

Najznamenitejša stavba Komisije Berlaymont, ki je bila ponovno odprta novembra 2004, ima več inovativnih  okoljskih rešitev.Med njimi je sistem za zbiranje deževnice, ki se uporablja za zalivanje rastlin in sanitarni sistem.Stavba uporablja kombinirani sistem ogrevanja na elektriko in plin ter senzorje gibanja v vsaki pisarni, ki pomagajo varčevati z energijo, saj se luči samodejno ugasnejo, kadar so pisarne prazne.

Od leta 2004 se uporabljajo notranja pravila za gradnjo stavb, ki zagotavljajo, da obstoječe stavbe izpolnjujejo visoke okoljske standarde v okviru stalnega vzdrževanja in da te okoljske zahteve izpolnjujejo tudi kupljene nove stavbe.

Sodelovanje s sosedi

Naše življenje in delo sta del širše skupnosti.Če navedemo samo en primer:Komisija sodeluje z belgijsko zvezno vlado in bruseljsko regionalno vlado pri obnovi četrti Schuman v Bruslju.Evropska četrt s svojimi gospodarskimi, stanovanjskimi in upravnimi poslopji znova postaja okolje, v katerem je prijetno živeti in delati.

Kot druge organizacije z več kot 200 uslužbenci v bruseljski regiji, je tudi Komisija pripravila ambiciozen načrt mobilnosti , da bi spodbudila svoje osebje k manjši rabi osebnega avtomobila in večji rabi sredstev javnega prevoza, kolesa ali hoje na delo.

Ohranjamo naravne vire

V zadnjih štirih letih je Evropska komisija več kot prepolovila število strani, ki jih letno natisne.Z drastičnim znižanjem nepotrebnega tiskanja uradnih dokumentov se je število natisnjenih strani znižalo z 220 milijonov leta 2000 na 37 milijonov leta 2003.Na leto prihranimo približno 36 milijonov strani, ker ne tiskamo več internih obvestil o prostih delovnih mestih, in 100 milijonov strani na leto, ker ne tiskamo več internega telefonskega imenika.

Samopostrežne restavracije in druge restavracije od leta 2003 prodajajo okolju prijazne izdelke poštene trgovine.V vsakem poslopju Evropske komisije se ločeno zbirajo plastične in kovinske steklenice ter posode.

Komisija v celoti predela vse svoje elektronske odpadke.V Belgiji stare računalnike podarimo belgijski dobrodelni ustanovi Oxfam Solidarité.Leta 2002 smo tako podarili 12 000 računalnikov.

Commission civil service