Navigačný riadok

Rešpektovanie životného prostredia

EMAS: robíme to, čo kážeme

Od roku 1993 majú európske spoločnosti možnosť hodnotiť, podávať správy a zlepšovať svoje pôsobenie na životné prostredie spoločne s EMAS-om, systémom Európskej únie pre ekologické riadenie a audit.Od roku 2001 sa pokrytie systému rozšírilo na verejné, ako aj súkromné organizácie a Komisia prijala politické rozhodnutie uplatňovať to, o čom presviedčala iných a používať nariadenie EMAS na svoje vlastné činnosti!

V roku 2005 získali štyri generálne riaditeľstvá Komisie a útvary certifikáciu EMAS za zohľadnenie ochrany životného prostredia pri ich každodenných činnostiach.Poskytli tak príležitosť pre ďalšie útvary v blízkej budúcnosti.

Prostredníctvom certifikácie EMAS sa Komisia pripojila k zvyšujúcemu sa počtu európskych orgánov verejnej správy v ich úsilí smerom k lepšiemu zohľadneniu životného prostredia pri riadení zdrojov a procesov v súlade so zásadami dlhodobej udržateľnosti a trvalo udržateľného rozvoja.

Ďalšie informácie...

Mobilita a doprava

Budovy Komisie sa nachádzajú na rozličných miestach.Len v Bruseli je viac ako 50 budov.Znamená to, že pracovníci Komisie sa musia počas dňa často presúvať z jedného miesta na druhé kvôli stretnutiam atď.V budovách Komisie je k dispozícii skoro 200 služobných bicyklov s cieľom presvedčiť pracovníkov, aby sa v rámci Bruselu presúvali spôsobom, ktorý rešpektuje životné prostredie, a zároveň boli fit.V roku 2004 sa tieto bicykle využili na viac ako 10 000 ciest.

Komisia sa tiež osobitne dohodla so spoločnosťou pre verejnú dopravu v Bruseli (STIB/MIVB) na bezplatnom cestovaní alebo cestovaní so zľavou na troch špeciálnych autobusových linkách, ktoré premávajú medzi budovami Komisie a medzi centrom Bruselu a letiskom.Úradníkom sa tak pomohlo obmedziť nie nevyhnutné jazdy autom.

Podrobnejšie informácie o našom pláne mobility pre pracovníkov Komisie v Bruseli .

Budovy Komisie

Berlaymont - vlajková budova Komisie, ktorá bolo nanovo otvorená v novembri 2004 má veľa inovatívnych environmentálnych prvkov.Patrí sem systém na zber vody, ktorý zachytáva dažďovú vodu a využíva ju na zavlažovanie a v hygienických zariadeniach.Takisto má kombinovaný vykurovací a energetický systém spaľujúci plyn a vlastnosti ako svetelné senzory reagujúce na pohyb v každej kancelárii, ktoré pomáhajú šetriť energiu tým, že zabezpečujú automatické vypnutie svetiel, ak je miestnosť prázdna.

Naše vnútorné pravidlá pre budovy od roku 2004 zaručujú, že naše budovy sú v najvyššej možnej miere v súlade s vysokými štandardmi pre životné prostredie s obmedzeniami vyplývajúcimi z neustáleho vylepšovania našich budov, a že aj nové budovy, ktoré kupujeme, spĺňajú prísne požiadavky životného prostredia.

Spolupráca s našimi susedmi

Žijeme a pracujeme ako členovia širšej komunity.Uvádzame jeden príklad:Komisia spolupracuje s federálnou belgickou vládou a regionálnou bruselskou vládou na obnove štvrte Schuman v Bruseli.Podporovaním primeraného mixu komerčných, obytných a administratívnych budov sa Európska štvrť môže opäť stať životaschopným, udržateľným a pulzujúcim miestom na bývanie a prácu.

Ako všetky organizácie s viac ako 200 zamestnancami v bruselskom regióne sme pripravili ambiciózny plán mobility  so zámerom podporiť pracovníkov Komisie v tom, aby namiesto áut používali verejnú dopravu, bicykle alebo aby do práce chodili pešo.

Šetrenie prírodných zdrojov

V uplynulých štyroch rokoch Komisia znížila počet strán vytlačených ročne viac ako na polovicu.Drastickým znížením neopodstatneného tlačenia úradných dokumentov klesli počty výtlačkov z 220 miliónov strán v roku 2000 na 37 miliónov v roku 2003.Ročne ušetríme zhruba 36 miliónov strán tým, že viac netlačíme vnútorné oznámenia o voľných pracovných miestach, 50 miliónov strán cielenejšou distribúciou vnútorných oznamov a ďalších 100 miliónov strán ročne tým, že netlačíme vnútorný telefónny zoznam.

Kaviarne a reštaurácie predávajú od roku 2003 paletu výrobkov typu „trvalo udržateľný rozvoj“/spravodlivý obchod.V každej budove Komisie sú umiestnené nádoby na recykláciu plastov, fliaš a obalov.

Komisia recykluje 100 % svojho elektronického odpadu.Naše staré počítače dávame v Belgicku do daru belgickej charite Oxfam Solidarité.Týmto spôsobom bolo v roku 2002 recyklovaných 12 000 počítačov.

Commission civil service