Navigācijas ceļš

Ekoloģiskais nekaitīgums

EMAS: piemērot principus, kurus iesakām

Kopš 1993. gada Eiropas uzņēmumi varēja novērtēt un uzlabot savu veikumu vides aizsardzības jomā, kā arī par to sniegt pārskatu, pateicoties EMAS, Kopienas Vides pārvaldības un audita sistēmai.  Šī sistēma 2001. gadā tika paplašināta, lai aptvertu kā publiskas, tā privātas organizācijas, un Komisija pieņēma lēmumu likt lietā pašas ieteiktos principus un piemērot EMAS regulu pašas darbībām.

Četri Komisijas Ģenerāldirektorāti un dienesti 2005. gadā saņēma EMAS sertifikātu, kas apliecina to, kas paveikts, lai padarītu ikdienas darbības videi draudzīgākas.  Vistuvākajā nākotnē piemēram būtu jāseko citiem dienestiem.

Pateicoties EMAS sertifikācijai, Komisija ir pievienojusies daudzām Eiropas publiskām institūcijām, kuras saskaņā ar ilgtspējības un ilgtspējīgas attīstības principiem pieliek pūles, lai, ievērojot vides aizsardzības apsvērumus, labāk pārvaldītu savus resursus un savas procedūras, un šo institūciju skaits arvien pieaug.

Lasīt vairāk...

Mobilitāte un transports

Komisijas ēkas atrodas dažādās vietās.Tikai Briselē vien ir vairāk nekā 50 ēku.  Darba dienas laikā Komisijas darbiniekiem bieži vien ir jāpārvietojas no vienas Komisijas ēkas uz citu, sanāksmēm un arī citiem nolūkiem. Darbinieku rīcībā ir turpat 200 velosipēdi; tā viņi ir aicināti pārvietoties Briselē, saudzējot vidi un vienlaicīgi arī rūpēties par savu fizisko formu. Šie velosipēdi kalpojuši vairāk nekā 10 000 reizes 2004. gadā.

Komisija ir arī noslēgusi īpašus līgumus ar Briseles publiskā transporta sabiedrību (STIB/MIVB), lai tās darbinieki bez maksas vai par mazāku maksu varētu braukt trijos konkrētos autobusa maršrutos, kas ved uz Komisijas ēkām, kā arī pilsētas centru un lidostu. Tādējādi ierēdņi tiek mudināti atteikties no nevajadzīgiem braucieniem mašīnā.

Lasīt vairāk vietnēmobilitātes plāns Komisijas darbiniekiem Briselē .

Komisijas ēkas

Komisijas galvenajai ēkai Berlemona namam, kas savas durvis pēc remonta vēra 2004. gada novembrī, ir daudz novatorisku ekoloģisku elementu. Jo īpaši, tai ir lietus ūdens savākšanas sistēma augu laistīšanai un sanitārajām sistēmām, ar gāzi darbināma kombinēta apkures un enerģijas sistēma, kustību sensori katrā birojā, kas palīdz taupīt enerģiju, gādājot par to, ka gaisma automātiski izslēdzas, ja telpā neviena nav.

Kopš 2004. gada saskaņā ar mūsu iekšējās kārtības noteikumiem, kas attiecas uz ēkām, mēs gādājam, lai pašreizējās Komisijas ēkas atbilstu augstām vides normām, ievērojot limitus, kas noteikti to pastāvīgai uzturēšanai kārtībā, kā arī lai jaunās ēkas, ko iegādājam, tāpat atbilstu stingrām vides aizsardzības prasībām.

Sastrādāties ar mūsu kaimiņiem

Mēs dzīvojam un strādājam plašākā kopienā. Minēsim tikai vienu piemēru: Komisija sadarbībā ar Beļģijas federālo valdību un Briseles reģiona pārvaldi piedalās "Šūmana kvartāla" atjaunošanā Briselē. Sekmējot veiksmīgas  komerciālo, dzīvojamo un administratīvo ēku kombinācijas, Eiropas kvartāls atkal var kļūt dinamisku, ilgtspējīgu un dzīvības pilnu dzīves un darba vietu.

Tāpat kā jebkura cita Briseles organizācija, kurā strādā vairāk nekā 200 cilvēku, esam izstrādājuši vērienīgu mobilitātes plānu , lai mudinātu Komisijas darbiniekus mazāk izmantot mašīnu un vairāk izmantot publisko transportu, velosipēdu vai iet kājām uz darbu.

Taupīt dabas resursus

Pēdējo četru gadu laikā Komisija gandrīz uz pusi samazināja ik gadus izdrukāto lapu skaitu. Drastiski samazinot dokumentu drukāšanu nevajadzīgi, izdruku skaits samazinājās no 220 miljoniem lapu 2000. gadā uz 37 miljoniem 2003. gadā. Katru gadu mēs ietaupām aptuveni 36 miljonus lapu, vairāk nedrukājot mūsu iekšējo vakanču paziņojumus, 50 miljonus lapu, mērķtiecīgāk adresējot iekšējās informācijas paziņojumus, un vēl 100 miljonus papildu lapu, vairs nedrukājot iekšējo telefonu sarakstu.

Kafejnīcas un restorāni kopš 2003. gada pārdod dažādus "godīgas tirdzniecības" produktus, un katrai Komisijas ēkai ir atkritumu tvertnes plastmasas un skārdeņu pārstrādei.

Komisija atkārtotai izmantošanai nodod simtprocentīgi visu savu elektronisko aparatūru. Beļģijā mūsu vecie datori tiek nodoti Beļģijas labdarības iestādei Oxfam Solidarité. Šādi 2002. gadā tika izlietoti 12 000 datoru.

Commission civil service