Navigointipolku

Ympäristön huomioon ottaminen

EMAS-ympäristöjärjestelmä käytössä myös komissiossa

 

EU:ssa toimivat yritykset ovat vuodesta 1993 voineet arvioida ja parantaa ympäristötoimenpiteitään  ja raportoida niistä EMAS-järjestelmän avulla. EMAS on EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä.Järjestelmää laajennettiin vuonna 2001, ja nyt se kattaa sekä julkiset että yksityiset organisaatiot. Komissio teki tuolloin myös poliittisen päätöksen EMAS-asetuksen soveltamisesta omassa toiminnassaan. Näin se toimii opetustensa mukaisesti.

Vuonna 2005 neljä komission pääosastoa ja yksikköä sai EMAS-sertifioinnin ympäristönäkökohtien huomioonottamisesta päivittäisessä toiminnassaan.  Muut yksiköt seuraavat vähitellen niiden esimerkkiä.

EMAS-sertifioinnilla komissio pyrkii parantamaan ympäristöresurssien ja -prosessien hallintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhä useampi eurooppalainen julkishallinnon elin toteuttaa erilaisia toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisää...

Työmatkat

Komission toimipisteet sijaitsevat erillään toisistaan.Yksin Brysselissä komissio toimii yli 50 rakennuksessa.

Tämä merkitsee sitä, että komission henkilöstön on usein matkustettava yhdestä toimipisteestä toiseen päivän aikana kokousten ym. vuoksi. Henkilöstön käytössä on lähes 200 polkupyörää. Ne on sijoitettu komission eri rakennuksiin, ja henkilöstöä kannustetaan käyttämään niitä liikkuessaan komission eri rakennusten välillä Brysselissä. Näin on mahdollista säästää ympäristöä ja samalla kohottaa kuntoa.Vuonna 2004 pyörillä tehtiin yli 10 000 matkaa.

Komissio on myös tehnyt erikoissopimuksia Brysselin julkisesta liikenteestä huolehtivan yhtiön (STIB/MIVB) kanssa. Komission henkilöstö voi käyttää kolmella linjalla liikennöiviä busseja ilmaiseksi tai alennettuun hintaan komission eri rakennusten ja Brysselin keskustan ja lentokentän välillä.Näin virkamiehet voivat välttää turhia automatkoja.

Lisää komission Brysselin henkilöstön työmatkaliikennesuunnitelmasta .

Komission rakennukset

 

Komission Berlaymont-päärakennuksessa, joka avattiin uudelleen marraskuussa 2004, on monia uraauurtavia ympäristöä säästäviä ratkaisuja.Niitä ovat muun muassa veden talteenottojärjestelmä, jossa sadevettä käytetään kasvien kasteluun ja WC-altaiden huuhteluun.Rakennuksessa on myös kaasukäyttöinen yhdistetty lämmitys- ja energiajärjestelmä, johon kuuluvat liikkeentunnistusanturit jokaisessa toimistossa. Niiden ansiosta säästetään energiaa, sillä valot kytkeytyvät pois automaattisesti huoneen ollessa tyhjänä.

Vuodesta 2004 komission sisäiset rakennussäännöt ovat edellyttäneet, että nykyiset rakennukset vastaavat mahdollisimman korkeita ympäristövaatimuksia. Rakennuksia huolletaan jatkuvasti, ja myös komission uusien rakennusten on vastattava tiukkoja ympäristövaatimuksia.

Yhteistyö naapuruston kanssa

Elämme ja teemme työtä laajemmassa yhteisössä.Yksi esimerkki tästä on komission yhteistyö Belgian liittohallinnon ja Brysselin aluehallinnon kanssa Brysselin Schumanin korttelin uudistamiseksi.

Tähän ns. eurokortteliin halutaan hallintorakennusten lisäksi myös kauppoja ja asuinrakennuksia. Siitä halutaan kehittää jälleen elinvoimainen, elävä ja kestäviä arvoja edistävä paikka asua ja tehdä työtä.

Kuten kaikki yli 200 henkilöä työllistävät työnantajat Brysselin alueella, komissio on laatinut kunnianhimoisen työmatkaliikennesuunnitelman jonka tavoitteena on kannustaa työntekijöitä vähentämään auton käyttöä ja turvautumaan julkisiin liikennevälineisiin, pyöräilemään tai kävelemään töihin.

Luonnonvarojen säästäminen

 

Neljän viime vuoden aikana komissio on vähentänyt paperitulosteiden määrän alle puoleen.Vähentämällä tarpeetonta tulostamista sivumäärä pieneni 220 miljoonasta  37 miljoonaan vuosien 2000 ja 2003 välillä.Komissiossa säästetään vuosittain noin 36 miljoonaa sivua, kun sisäisessä haussa olevista avoimista työpaikoista ei enää tulosteta ilmoituksia, 50 miljoonaa sivua kohdentamalla sisäiset tiedotteet paremmin eri kohderyhmille ja 100 miljoonaa sivua, kun sisäistä puhelinluetteloa ei enää tulosteta.

Kahviloissa ja ruokaloissa on vuodesta 2003 myyty reilun kaupan tuotteita. Jokaisessa komission rakennuksessa on keräysastiat muoville ja metallille.

Komissio kierrättää kaiken elektroniikkalaiteromun.Belgiassa vanhat tietokoneet lahjoitetaan paikalliselle Oxfam Solidarité -hyväntekeväisyysjärjestölle.Vuonna 2002 kierrätettiin 12 000 tietokonetta.

Commission civil service