Sti

En miljøvenlig forvaltning

EMAS: Vi foregår med et godt eksempel

Siden 1993 har virksomhederne i EU kunnet evaluere, rapportere om og forbedre deres miljøindsats med EMAS, EU's ordning for miljøledelse og miljørevision.I 2001 blev ordningen udvidet til at omfatte både offentlige og private organisationer. Kommissionen tog da en politisk beslutning om at foregå med et godt eksempel og selv efterleve bestemmelserne i EMAS-forordningen!

I 2005 blev fire af Kommissionens generaldirektorater EMAS-certificeret for at være blevet mere grønne i deres daglige arbejde.De udstikker vejen for andre afdelinger.

Med EMAS-certificeringen har Kommissionen sluttet sig til det stigende antal offentlige myndigheder i EU, der arbejder for at forbedre deres ressourceforvaltning og gøre deres virksomhed mere miljøvenlig i tråd med principperne om bæredygtighed og bæredygtig udvikling.

Læs mere...

Mobilitet og transport

Kommissionens bygninger ligger på forskellige steder. I Bruxelles alene har vi over 50 bygninger. Det betyder, at de ansatte ofte må bevæge sig mellem flere steder i løbet af en arbejdsdag for at deltage i møder osv. I vores bygninger har vi derfor næsten 200 tjenestecykler, som vores ansatte kan benytte sig af til at komme rundt i Bruxelles på en miljøvenlig måde og samtidig komme i god form.I 2004 blev der foretaget over 10 000 ture med disse cykler.

Kommissionen har også en særlig aftale med det offentlige trafikselskab i Bruxelles (STIB/MIVB), så de ansatte kan rejse gratis eller billigere med tre buslinjer mellem Kommissionens forskellige bygninger og  mellem centrum og lufthavnen.Dermed kan de ansatte lade bilen stå derhjemme. 

Læs mere om vores mobilitetsplan for Kommissionens ansatte i Bruxelles .

Kommissionens bygninger

Kommissionens flagskib, Berlaymont-bygningen, blev genåbnet i november 2004 og har en miljøvenlig indretning, der er banebrydende på mange områder.Bygningen har bl.a. et system for genvinding af vand, der indfanger regnvand og bruger det til plantevanding og i toiletter.Dens varme- og elanlæg er gasdrevet, og hvert kontor har finesser som bevægelsesfølsomme lyssensorer, der sparer energi, fordi lyset slukkes automatisk, når kontoret er tomt.

Siden 2004 har vores interne bygningsregler sørget for, at vores bygninger lever op til så høje miljøkrav som muligt med de begrænsninger, der følger af den løbende vedligeholdelse af bygningerne. De nye bygninger, vi køber, skal også opfylde meget strenge miljøkrav.

Gode naboer

Vores tilstedeværelse og arbejde indgår i en større sammenhæng med det omgivende samfund. Vi arbejder for eksempel sammen med Belgiens føderale regering og Bruxelles' regionale regering om at puste nyt liv i "EU-kvarteret" i Bruxelles. Ved at skabe en god blanding af butikker, lejligheder og kontorer, kan EU-kvarteret igen blive et livligt, miljøvenligt og spændende sted at bo og arbejde.

Som alle andre organisationer med over 200 ansatte i Bruxelles-regionen har vi udarbejdet en ambitiøs mobilitetsplan for at opfordre vores ansatte til at lade bilen stå og i stedet bruge offentlige transportmidler, cykle eller gå til arbejde.

Vi sparer på naturressourcerne

I de sidste fire år har Kommissionen mere end halveret antallet af trykte sider, der produceres om året.Vi har nu skåret drastisk ned på overflødige papirudgaver af officielle dokumenter. I 2000 blev der således trykt 220 mio. sider, mens tallet i 2003 var nede på 37 mio.Vi sparer rundt regnet 36 mio. sider om året ved ikke længere at trykke vores interne jobannoncer, 50 mio. sider ved at udsende vores interne meddelelser til en mere begrænset målskare, og yderligere 100 mio. sider om året ved ikke længere at have en trykt udgave af vores interne telefonbog.

I vores cafeterier og restauranter har man siden 2003 kunnet få en række bæredygtige/fair trade-produkter, og alle Kommissionens bygninger har affaldsspande til genbrugsaffald som plastflasker og dåser.

Kommissionen genvinder 100 % af alt elektronisk affald.I Belgien skænker vi vores gamle computere til velgørenhedsorganisationen Oxfam Solidarité.I 2002 blev 12 000 computere genbrugt på den måde.

Commission civil service