Cesta

Šetrnost k životnímu prostředí

EMAS: své předpisy provádíme v praxi

Od roku 1993 mohou evropské podniky zhodnotit, vykázat a zlepšit svůj vliv na životní prostředí pomocí systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) vytvořeného Evropskou unií. V roce 2001 byl systém rozšířen na veřejné organizace a Komise učinila politické rozhodnutí realizovat své předpisy v praxi a použít nařízení o systému EMAS na své vlastní činnosti.

V roce 2005 získala čtyři generální ředitelství a útvary Komise certifikaci EMAS za zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí při své každodenní činnosti. Vydláždily tak cestu ostatním útvarům v blízké budoucnosti.

Prostřednictvím certifikace EMAS se Komise nyní připojila k rostoucímu počtu evropských orgánů veřejné správy v jejich snaze o lepší ekologické řízení zdrojů a procesů ve shodě se zásadami udržitelnosti a udržitelného rozvoje.

Více informací...

Mobilita a doprava

Budovy Komise se nacházejí na různých místech. Jen v Bruselu je více než 50 budov.

To znamená, že zaměstnanci Komise musí během dne často cestovat z jednoho pracoviště Komise na jiné kvůli schůzkám atd. V budovách Komise je k dispozici téměř 200 služebních kol, která mají zaměstnance přimět cestovat po Bruselu ekologicky a zároveň se udržovat ve formě. V roce 2004 byla tato kola použita k více než 10 000 jízd.

Komise také uzavřela zvláštní dohody s bruselským dopravním podnikem (STIB/MIVB) a na třech autobusových linkách, které jezdí mezi budovami Komise a mezi centrem Bruselu a letištěm, je bezplatné nebo snížené jízdné. To úředníkům pomáhá vyhnout se zbytečným cestám autem.

Zde se o našem plánu mobility pro zaměstnance Komise v Bruselu dozvíte více.

Budovy Komise

Vlajková loď Komise, budova Berlaymont, která byla opět otevřena v listopadu 2004, má mnoho průlomových ekologických aspektů. Patří sem systém rekuperace vody, který zachycuje dešťovou vodu a používá ji při zavlažování rostlin a v sanitárních zařízeních. Je zde také kombinovaný plynový vytápěcí a elektrický systém a prvky jako fotobuňky v každé kanceláři, které zajišťují, že světla automaticky zhasnou, když v místnosti nikdo není.

Od roku 2004 naše vnitřní pravidla pro budovy zajišťují, že naše stávající budovy splňují náročné ekologické normy, pokud je to v rámci průběžné údržby našich budov možné, a že nové budovy, které koupíme, také odpovídají přísným ekologickým požadavkům.

Spolupracujeme se svými sousedy

Žijeme a pracujeme jako členové širšího společenství. Uvedeme jeden příklad: Komise spolupracuje s belgickou federální vládou a bruselskou samosprávou na regeneraci Schumanovy čtvrti v Bruselu. Podpoříme-li vhodnou kombinaci obchodních, obytných a administrativních budov, může se Evropská čtvrť znovu stát pulzujícím, a přitom udržitelným místem pro život i práci.

Jako jakákoli organizace s více než 200 zaměstnanci v Bruselu a okolí jsme vytvořili ambiciózní plán mobility , který se snaží přimět zaměstnance Komise, aby omezili používání automobilů a jezdili do práce veřejnou dopravou, na kole nebo chodili pěšky.

Šetříme přírodní zdroje

Za poslední čtyři roky snížila Komise počet stránek, které za rok vytiskne, o více než polovinu. Značně jsme omezili zbytečný tisk úředních dokumentů, a počet vytištěných stránek tak v roce 2003 klesly na 37 miliónů oproti 220 miliónům v roce 2000. Ušetříme zhruba 36 miliónů stránek ročně díky tomu, že již netiskneme interní oznámení o volných pracovních místech, 50 miliónů stránek cílenějším šířením interních informačních oznámení a dalších 100 miliónů stránek ročně tím, že již netiskneme interní telefonní seznam.

Jídelny a restaurace prodávají od roku 2003 sortiment výrobků, které odpovídají požadavkům na udržitelný rozvoj a spravedlivý obchod (fair trade). Každá budova Komise má nádoby na plastový a kovový odpad.

Komise recykluje 100 % veškerého svého elektronického odpadu. V Belgii darujeme staré počítače charitativní organizaci Oxfam Solidarité. V roce 2002 jsme takto recyklovali 12 000 počítačů.

Commission civil service