Kruimelpad

Gelijke kansen

Ons beleid

De Europese Commissie heeft mensen met verschillende talenten nodig om optimaal te functioneren. Daarom moet iedereen op gelijke voet en met respect worden behandeld. Als we al onze medewerkers de mogelijkheid bieden het beste van zichzelf te geven, wordt de hele Commissie efficiënter, innovatiever en dynamischer.

De Commissie voert daarom een gelijkekansenbeleid waarin er drie aandachtspunten zijn:

Talenten

Bij aanwervingen, overplaatsingen, evaluaties, opleidingen en in alle andere aspecten van het personeelsbeleid moet rekening worden gehouden met de talenten en vaardigheden van iedere werknemer. Deze moeten gekoesterd en ontwikkeld worden.

In een goed functionerende organisatie kan iedereen aan bod komen: mannen en vrouwen, gehandicapten enz.

Respect

De Commissie bestrijdt intimidatie en pesten op het werk via:

  • preventie en bewustmaking
  • een informele procedure om beginnende conflicten op te lossen voordat de situatie uit de hand loopt. Daartoe worden vertrouwenspersonen aangesteld, die een oogje in het zeil houden en slachtoffers in bescherming nemen.
  • een formele procedure die tot sancties kan leiden.

Flexibiliteit

Sinds 2007 zijn bij de Commissie telewerk en flexibele werktijden mogelijk dankzij nieuwe IT-oplossingen. Door deze modernisering kan het werk soepeler worden georganiseerd. Het is immers niet altijd noodzakelijk dat medewerkers op kantoor zijn om bepaalde resultaten te halen.

Hiervoor zijn alleen vertrouwen, respect en dialoog nodig.

In december 2010 heeft de Commissie overigens een specifieke strategie voor gelijke kansen voor mannen (2010-2014) vastgesteld.

Referentiedocumenten

  • Het ambtenarenstatuut
  • Het gelijkekansenbeleid bij de Europese Commissie 2010-2014 pdf - 194 KB [194 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Gedragscode voor de indienstneming van gehandicapten pdf - 613 KB [613 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Besluit over de preventie van intimidatie pdf - 125 KB [125 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Besluit over de invoering van telewerk pdf - 123 KB [123 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
Commission civil service