Naršymo kelias

Lygios galimybės

Mūsų politika

Kad Europos Komisija kuo geriau dirbtų, jai reikia įvairių gabumų turinčių darbuotojų, skirtingų asmenybių. Labai svarbu, kad visi šie žmonės turėtų lygias galimybes ir būtų gerbiami. Jei bus branginami kiekvieno darbuotojo gebėjimai, pripažįstamas potencialas, šalinamos kliūtys, kiekvienam sudaromos galimybės atskleisti visus savo gebėjimus, ši institucija bus veiksmingesnė, atviresnė naujovėms ir dinamiškesnė.

2010 m. gruodį Komisija priėmė Europos Komisijoje dirbančių moterų ir vyrų lygių galimybių strategiją (2010–2014 m.).

Komisijos strategijoje gvildenamos 3 toliau nurodytos temos.

Gabumų valdymas

Gabumų valdymas apima įdarbinimą, judumą institucijos viduje, darbuotojų veiklos efektyvumo didinimą, įgūdžių vertinimą ir valdymą, mokymą. Taigi jis susijęs su keliomis žmogiškųjų išteklių politikos sritimis. Gabumų valdymas – tai gabių ir kompetentingų žmonių pritraukimas, jų gerųjų savybių išnaudojimas, ugdymas ir įtvirtinimas.

Organizacijos veiklos rezultatai priklauso, be kita ko, ir nuo veiksmingo visų darbuotojų –  vyrų, moterų, neįgaliųjų ir kitų grupių asmenų – gabumų valdymo.

Pagarba darbe

Europos Komisijos kovos su priekabiavimu politika grindžiama trimis toliau nurodytomis viena kitą papildančiomis priemonėmis.

  • Prevencija ir darbuotojų informavimas.
  • Siekiant padėti galimoms priekabiavimo aukoms ir išvengti, kad tokiu atveju padėtis dar blogėtų, nustatyta neoficiali taikaus priekabiavimo problemos sprendimo procedūra. Pagal šią procedūrą įsteigtas žmonių, į kuriuos gali kreiptis nuo priekabiavimo kenčiantys darbuotojai, tinklas. Šių žmonių užduotis – rūpintis konkrečiais darbuotojais, stebėti, kaip kinta padėtis, ir, jei įmanoma, išspręsti atskiras problemas.
  • Pagal oficialią procedūrą gavus skundą gali būti pradėtas administracinis tyrimas. Atsižvelgiant į jo rezultatus gali būti imtasi drausminių priemonių.

Lankstus darbo organizavimas

Europos Komisijos modernizavimo rezultatas – 2007 m. atsiradusi galimybė dirbti nuotoliniu būdu ir laikytis lankstaus darbo grafiko. Šias lanksčias darbo organizavimo formas pasirinkę darbuotojai turi daugiau laisvės planuoti savo darbą. Tokia galimybė atsirado tobulėjant informacinėms technologijoms. Darbas taip organizuojamas siekiant kuo geresnių rezultatų, kuriems pasiekti nebūtinas darbuotojo fizinis buvimas darbo vietoje  

Nuotolinio darbo ir lankstaus darbo grafiko naudojimas grindžiamas pasitikėjimu, pagarba ir dialogu.

Susiję dokumentai

  • Pareigūnų tarnybos nuostatai
  • Europos Komisijoje dirbančių moterų ir vyrų lygių galimybių strategija (2010–2014 m) pdf - 194 KB [194 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Neįgalių žmonių užimtumo gerosios patirties kodeksas pdf - 613 KB [613 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Sprendimas dėl kovos su priekabiavimu pdf - 125 KB [125 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Sprendimas dėl nuotolinio darbo pdf - 123 KB [123 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Reference Documents

    Commission civil service