Navigációs útvonal

Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőségi politikánk

Ahhoz, hogy az Európai Bizottság a lehető legjobban működjék, olyan személyzettel kell rendelkeznie, amelynek körében a különféle személyiségek és készségek egyensúlya érvényesül. Fontos az, hogy mindenki egyenlő és tiszteletteljes bánásmódban részesüljön. Azáltal, hogy az egyes munkatársak képességeinek érvényesülését elősegítjük, elismerjük a bennük rejlő lehetőségeket, elhárítjuk az útjukban álló akadályokat, és mindannyiuk számára megadjuk a lehetőséget, hogy a tőlük telhető legjobb teljesítményt nyújtsák, egyúttal elősegítjük azt is, hogy intézményünk hatékonyabbá, újítóbb szellemiségűvé és lendületesebbé váljék.

A Bizottság 2010 decemberében stratégiát fogadott el a férfiak és a nők Európai Bizottságon belüli esélyegyenlőségéről (2010–2014) .

A Bizottság stratégiája a következő 3 pillérre támaszkodik:

A tehetséggondozás

A tehetséggondozás körébe tartozik a munkaerő-felvétel, az intézményen belüli mobilitás, az egyéni teljesítmény fejlesztése, a kompetenciák értékelése és kezelése, valamint a képzés. Hatóköre tehát az emberi erőforrás kezelésének több szempontjára is kiterjed. A tehetséggondozás révén válik lehetővé a tehetségek és a kompetenciák vonzása, irányítása, fejlesztése és megszilárdítása.

Az intézmény teljesítménye többek között a hatékony tehetséggondozáson áll vagy bukik. E tevékenységnek a rendelkezésre álló tehetségek összességét figyelembe kell vennie: akár férfiakról, nőkről, fogyatékkal élő személyekről vagy más csoportokról legyen is szó.

Tiszteletteljes munkakörnyezet

Az Európai Bizottság zaklatással szemben vívott küzdelme a következő, egymást kiegészítő elemekből áll:

  • megelőző intézkedések és a személyzet tájékoztatása;
  • nem hivatalos eljárás indítása a megelőzés, valamint az esetleges zaklatási esetek békés úton való megoldása céljából, a feltételezett áldozat védelmére és a helyzet további romlásának megelőzésére. A nem hivatalos eljáráshoz kapcsolódóan bizalmi személyek hálózatának kialakítására került sor. A hálózat feladata az, hogy az egyedi helyzeteket nyomon kövesse, és – lehetőség szerint – megoldást találjon rájuk;
  • hivatalos eljárás, amely keretében a panasz benyújtása után közigazgatási vizsgálatot lehet indítani, amely, eredményétől függően, fegyelmi szankciókat vonhat maga után.

Rugalmas munkakörnyezet

Az Európai Bizottságban – az intézmény korszerűsítése jegyében – 2007 óta bevezették a távmunka és a rugalmas munkaidő választásának lehetőségét. A munkaszervezés e formáinak köszönhetően az új információs technológiák segítségével rugalmasabban lehet szervezni a munkát. A rugalmas munkaszervezési módok az eredményeken és a teljesítmény célkitűzések alapján történő értékelésén alapulnak, és nem feltétlenül teszik szükségessé azt, hogy a munkavállaló a munkahelyén tartózkodjon.

A távmunka és a rugalmas munkabeosztás a bizalmon, tiszteleten és a párbeszéden alapul.

Referenciadokumentumok

  • Személyzeti szabályzat
  • Stratégia a férfiak és a nők Európai Bizottságon belüli esélyegyenlőségéről (2010–2014) pdf - 194 KB [194 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Szabályzat a fogyatékkal élő személyek alkalmazására vonatkozó helyes magatartásról pdf - 613 KB [613 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Határozat a zaklatás megelőzéséről pdf - 125 KB [125 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Határozat a távmunka megvalósításáról pdf - 123 KB [123 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
Commission civil service