Navigointipolku

Yhtäläiset mahdollisuudet

Komission politiikka

Euroopan komission toiminnan kannalta on tärkeää, että sen henkilöstössä on taustaltaan ja osaamiseltaan erilaisia työntekijöitä. Kaikkia ryhmiä on kunnioitettava ja kohdeltava samoin periaattein. Kun erilaisten työntekijöiden kykyjä hyödynnetään, esteet poistetaan ja kaikille annetaan mahdollisuus kehittyä ja tehdä parhaansa, organisaatio toimii tehokkaammin, innovatiivisemmin ja dynaamisemmin.

Komissio hyväksyi joulukuussa 2010 henkilöstön tasa-arvostrategian (2010–2014).

Komission henkilöstöpolitiikan keskeiset periaatteet ovat seuraavat:

Komission henkilöstöpolitiikan keskeiset periaatteet ovat seuraavat:

Komissio pyrkii ottamaan palvelukseensa osaavia työntekijöitä ja hyödyntämään heidän kykyjään, luomaan heille mahdollisuudet kehittyä ja vaihtaa tehtäviä komission sisällä. Arviointi ja koulutus ovat tärkeässä roolissa. Tavoitteena on hankkia ammattitaitoisia työntekijöitä ja pitää huolta siitä, että he voivat kehittää itseään.

Komission työn tulokset riippuvat suuresti siitä, miten se hyödyntää työntekijöidensä osaamista – niin miesten, naisten, vammaisten kuin muidenkin ryhmien.

Kaikkia kunnioittava työympäristö

Komissio torjuu työpaikkakiusaamista ja seksuaalista häirintää seuraaviin keinoin:

  • ennaltaehkäisy ja tiedottaminen henkilöstölle
  • epävirallinen ennakointi- ja sovittelumenettely, jolla pyritään auttamaan uhreja ja estämään ongelmien paheneminen: luottamushenkilöiden verkosto käsittelee yksittäiset tapaukset ja yrittää mahdollisuuksien mukaan löytää niihin ratkaisuja
  • virallinen menettely: jos työntekijä tekee valituksen, voidaan käynnistää tapauksen hallinnollinen tutkinta, ja tulosten perusteella ryhdytään tarvittaessa kurinpitotoimiin.

Joustava työympäristö

Komission työntekijät voivat nykyään tehdä etätyötä ja noudattaa liukuvaa työaikaa. Tällaiset joustavat työjärjestelyt ovat tulleet mahdollisiksi uuden tietotekniikan ansiosta. Kun sovelletaan tulos- ja tavoitejohtamismenetelmiä, työntekijän ei tarvitse välttämättä olla fyysisesti läsnä työpaikalla.

Sekä etätyö että liukuvat työajat edellyttävät työnantajan ja työntekijän välistä luottamusta, kunnioitusta ja vuoropuhelua.

Keskeiset asiakirjat

  • Henkilöstösäännöt
  • Komission sisäinen tasa-arvostrategia (2010–2014) pdf - 194 KB [194 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Vammaisten työhönottoa koskevat toimintaohjeet pdf - 613 KB [613 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Päätös kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisystä pdf - 125 KB [125 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Päätös etätyöstä pdf - 123 KB [123 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
Commission civil service