Sti

Lige muligheder

Vores politik

Europa-Kommissionen skal have et godt mix af medarbejdere med forskellig baggrund og kompetence for at fungere optimalt. Alle skal behandles lige og med samme respekt. Vi skal sørge for at udnytte vores medarbejderkapacitet fuldt ud og anerkende de ansattes potentiale, fjerne hindringer og give hver og en mulighed for at yde sit bedste. Sådan bliver Kommissionen mere effektiv, nytænkende og dynamisk.

I december 2010 vedtog Kommissionen en ligestillingsstrategi for sit personale (2010-2014).

Kommissionens strategi bygger på tre grundtanker:

Talentforvaltning

For at få medarbejdere med de rette kompetencer må vi ansætte klogt, give de ansatte gode muligheder for intern mobilitet, evaluere og forvalte deres evner samt satse på uddannelse. Talentforvaltning vedrører altså flere facetter af personalepolitikken. Målet er at tiltrække, forvalte, udvikle og styrke talent og kompetence.

En organisations resultater afhænger til dels af, hvor effektivt den forvalter alle de talenter, den råder over, uanset om de tilhører kvinder eller mænd, handicappede eller andre grupper.

Respekt for alle

Kommissionens politik for bekæmpelse af mobning og sexchikane bygger på tre forskellige supplerende dele:

  • Forebyggende tiltag og oplysningskampagner for personalet.
  • En uformel procedure, der skal forebygge og løse eventuelle tilfælde af chikane i mindelighed for at støtte ofret og forhindre, at situationen forværres. Det skal et netværk af tillidspersoner hjælpe til med. Deres rolle er at tage sig af de problemer, der opstår, og forsøge at finde en løsning.
  • En formel procedure, hvormed en anmeldelse kan føre til en administrativ undersøgelse og eventuelle disciplinære sanktioner.

Et fleksibelt arbejdsmiljø

I 2007 indførte Kommissionen telearbejde og fleksible arbejdstider som led i sin indsats for at blive en mere moderne arbejdsplads. Takket være ny informationsteknologi gør de fleksible arbejdsmodeller det muligt at organisere arbejdet bedre. De bygger på en resultatbaseret styring efter en række opstillede mål, som ikke nødvendigvis kræver, at medarbejderne er fysisk til stede på arbejdspladsen.

Både telearbejde og fleksible arbejdstider forudsætter gensidig tillid, respekt og dialog.

Referencedokumenter

  • Vedtægten for tjenestemænd
  • Ligestillingsstrategi for Kommissionens personale (2010-2014) pdf - 194 KB [194 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Adfærdskodeks for beskæftigelse af handicappede pdf - 613 KB [613 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Afgørelse om bekæmpelse af mobning og sexchikane pdf - 125 KB [125 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Afgørelse om indførelse af telearbejde pdf - 123 KB [123 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
Commission civil service