Cesta

Rovné příležitosti

Naše politika

Evropská komise může dosahovat těch nejlepších výsledků, pouze pokud se budou její zaměstnanci vhodně doplňovat jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska lidského. Důležité je, aby se mezi zaměstnanci nečinily rozdíly a aby byly pracovní vztahy založeny na vzájemné úctě. Evropská komise dosahuje lepších výsledků, stává se inovativnější a dynamičtější institucí právě tím, že oceňuje schopnosti svých zaměstnanců, váží si jejich potenciálu, uvolňuje bariéry a poskytuje svým zaměstnancům prostor k rozvoji.

V prosinci 2010 Komise přijala strategii rovných příležitostí pro ženy a muže v Evropské komisi (2010 – 2014).

Strategie Komise se opírá o tři body:

Podchycování talentů

Podchycování mimořádných schopností zahrnuje nábor nových zaměstnanců, mobilitu v rámci Komise, zvyšování osobní výkonnosti, hodnocení, rozvíjení dovedností a školení. Zasahuje tedy do několika složek politiky lidských zdrojů. Umožňuje přilákat nadané jednotlivce, podchytit jejich nadání a dovednosti, rozvíjet je a upevňovat.

Výkon a úspěch organizace mimo jiné závisí i na účinném řízení lidí s mimořádným nadáním, které bere v úvahu všechny talentované jednotlivce, jež pro organizaci pracují: muže a ženy, zdravotně postižené i další skupiny.

Pracovní prostředí založené na vzájemné úctě

Evropské komise rozvíjí svoji vlastní politiku boje proti různým typům obtěžování. Tato politika se skládá ze tří částí, které se vzájemně doplňují:

  • preventivní akce a snaha upozornit zaměstnance na tento problém;
  • neformální postup, jehož cílem je působit především preventivně. Pokud k obtěžování již dojde, snaží se vyřešit tyto případy smírně, aby se oběť obtěžování dočkala pomoci a aby se nastalá situace nadále nezhoršovala. V rámci tohoto postupu byla zřízena síť důvěrníků, jejichž úkolem je ujmout se konkrétního případu, sledovat jeho vývoj a pokud možno jej vyřešit;
  • formální postup, v jehož rámci může být na základě oznámení zahájeno správní řízení, které může vyústit až ke kázeňskému postihu.

Flexibilita v organizaci práce

Evropská komise v rámci procesu své vnitřní modernizace zavedla v roce 2007 možnost práce na dálku a možnost pružné pracovní doby. Tyto modely flexibility pracovní činnosti, které se mohly rozvinout díky novým informačním technologiím, umožňují organizovat práci daleko pružnějším způsobem. Jsou založeny na stylu vedení, který se zaměřuje na dosahování výsledků, a na řízení výkonnosti na základě stanovení cílů. Není tedy nezbytné, aby byli zaměstnanci fyzicky přítomni na pracovišti.

Kromě toho, využívání práce na dálku a pružná pracovní doba vyžadují vzájemnou důvěru, úctu a vedení dialogu.

Referenční dokumenty

  • Služební řád úředníků
  • Strategie rovných příležitostí pro ženy a muže v Evropské komisi (2010 – 2014). pdf - 194 KB [194 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Kodex správných postupů při zaměstnávání zdravotně postižených pdf - 613 KB [613 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Rozhodnutí o předcházení obtěžování pdf - 125 KB [125 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Rozhodnutí o zavedení práce na dálku pdf - 123 KB [123 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
Commission civil service