E-kommissionen

Informationstekniken är kärnan i varje modern förvaltning.På detta område har kommissionen redan från börjat arbetat för att omvandla den offentliga förvaltningen till en e-förvaltning.

Vi försöker också leva som vi lär.Initiativete-kommissionen har sitt ursprung i vitboken om reformen.Det handlar om hur EU-kommissionen ska kunna erbjuda bättre, mer kostnadseffektiva, öppnare och säkrare tjänster åt personalen, partnerförvaltningarna, näringslivet och medborgarna.

Kommissionen har antagit en strategisk ram ”e-kommissionen 2006–2010” pdf - 85 KB [85 KB]   och strävar efter att bli en e-förvaltning av högsta rang. Målet är att förbättra effektivitet och öppenhet genom en vettig användning av IT och moderna kommunikationer.

Här kan du läsa mer om projekten inom e-kommissionen.Commission civil service
Senaste uppdatering: 09/12/2010 | Till början