Navigacijska pot

e-Komisija

Vse moderne uprave temeljijo na informacijskih in komunikacijskih tehnologijah.Na tem področju je bila Evropska komisija vedno zelo dejavna in je že od samega začetka spodbujala preoblikovanje državnih uprav v e-uprave.

Seveda sama pri tem ne sme zaostajati.E-Komisija je pobuda bele knjige o reformi.Evropska komisija naj bi tako zagotovila boljše, stroškovno učinkovitejše, pregledne in varne storitve za osebje, partnerske uprave, podjetja in državljane.

Sprejela je strateški okvir „e-Komisija 2006–2010“ pdf - 85 KB [85 KB] , da bi postala odlična e-uprava z večjo učinkovitostjo in preglednostjo zaradi uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Več o projektih e-Komisije English (en) .

Commission civil service